Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Nefinanční reporting

Díky zveřejňování nefinančních informací můžete cílovým skupinám představit své podnikání v ucelené perspektivě včetně odpovědného přístupu k podnikání.

Nefinanční reporting představuje ve světovém i evropském kontextu běžný standard v komunikaci významných organizací napříč odvětvími. Jeho pozornost se věnuje dopadům na životní prostředí, údajům o rozmanitosti, aktivitám směřovaným k místním komunitám, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Nefinanční informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetu ve formě zpráv o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji, nebo se zahrnují do výročních zpráv.

 

Kurz ocení všichni lidé, kteří se zabývají přípravami výročních zpráv nebo aktivitami společenské odpovědnosti a chtějí tyto oblasti účinně propojovat.

Do základů nefinančního reportingu vás na dvoudenním kurzu uvede lektorka, která se v praxi zabývala implementací rámce Global Reporting Intiative (GRI) do českého prostředí. Dále má zkušenosti i s tvorbou strategií společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. 
 

Co si odnesete z kurzu?

  • Zjistíte, jak s nefinančním reportingem začít a dále ho rozvíjet.
  • Dozvíte se, na základě jakých principů volit obsah a hlavní tematické oblasti zpráv.
  • Načerpáte inspiraci ze zajímavých ukázek z různých odvětví v ČR i zahraničí.
  • Získáte informace o tom, jak se vaší společnosti týkají nové zákonné povinnosti v souvislosti s přijetím směrnice EU do české legislativy.
  • Seznámíte se s dostupnými nástroji, metodikami a způsobem výběru vhodného řešení pro vaší firmu.
  • Naučíte se základy nejčastěji využívaných metodik (Global Reporting Initiative, Integrated Reporting) a jejich návaznosti na požadavky směrnice EU.
  • Budete umět identifikovat přínosy reportingu pro vaši firmu a cílové skupiny.

bude upřesněno | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
čeština | získáte 14 CPD bodů
 

Cena: 16 500 Kč + DPH
 

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze