Lean Six Sigma: Yellow Belt

  • Představíme vám základní prvky a výhody zavedení koncepce Lean.
  • Porozumíte jednotlivým druhům plýtvání (defekty, nadprodukce, čekání, nevyužití lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, zbytečné procesy).
  • Pochopíte základní prvky a výhody zavedení koncepce Six Sigma.
  • Absolvujete simulační hru pro pochopení efektů variability a plýtvání.
  • Získáte základní přehled o cyklu zlepšování procesů v rámci Lean Six Sigma (DMAIC – define, measure, analyse, implement, control).
  • Osvojíte si základní nástroje Lean Six Sigma.
  • Projdete si případovými studiemi Lean Six Sigma.

bude upřesněno | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
angličtina | získáte 14 CPD bodů

 

Cena:  13 900 Kč + DPH

Kontakty

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze