Lean Six Sigma: Green Belt

  • Získáte schopnost vyhledávat příležitosti a samostatně řešit středně velké projekty Lean Six Sigma, řídit projektový tým a způsobit skutečný přínos.
  • Osvojíte si používání široké řady nástrojů pro jednotlivé fáze cyklu DMAIC (define, measure, analyse, improve, control).
  • Pochopíte častá úskalí, kterým je dobré se vyhnout, a jaké kroky vedou k úspěšné realizaci projektů.
  • Na praktických příkladech se naučíte porozumět hlasu zákazníka, přetvořit jeho požadavky do procesního modelu společnosti a v neposlední řadě systematicky odstraňovat prvky, které nepřinášejí hodnotu pro zákazníka.
  • Osvojíte si práci se základními statistickými metodami Lean Six Sigma pro výpočet způsobilosti procesů a správnou interpretaci výstupů a kontrolních grafů.
  • Budete umět samostatně mapovat procesy na více úrovních.
  • Zvládnete vytvořit zadání projektu Lean Six Sigma a správně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami.
  • Naučíte se koncipovat projekty tak, aby jejich přínosy byly dlouhodobě udržitelné.

část 1: 9. – 10. října 2020 | 9:00–17:00 hod.
část 2: 19. – 21. listopadu 2020 | 9:00–17:00 hod.
část 3: 18. prosince 2020 | 9:00–17:00 hod.

PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
čeština | získáte 42 CPD bodů

Cena: 29 000 Kč + DPH

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze