Strategic Business Leader (SBL)

Inovativní zkouška ve formě případové studie prověří vaše technické a profesní dovednosti, schopnost vyhodnotit informace a zpracovat řešení zadaného problému.

Případová studie SBL přináší změnu ve způsobu ověření nabytých dovedností.
Nezkouší vás z teoretických znalostí, ale vyžaduje jejich aplikaci při řešení praktických obchodních scénářů. Základem úspěchu je porozumění široké škále aspektů řízení organizací a schopnost přehledně formulovat návrhy.

O zkoušce Strategic Business Leader

SBL je 4-hodinová zkouška, na které budete řešit konkrétní praktické úkoly, vztahující se k zadanému scénáři. Body získáte za relevantní odpovědi a za prokázané dovednosti, nezbytné v různých situacích.

SBL se zabývá následujícími tématy: Leadership; Corporate governance; Strategie (analýza – formulace a výběr možností – implementace); Řízení rizik; Informační technologie a analýza dat; Organizační kontrola; Finance v plánování a rozhodování; Inovace, výkonnost a řízení změn.

 

Proč studovat s PwC Akademií?

  • Nabízíme různé formy kurzů, které umožňují našim klientům vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich možnostem a potřebám –intenzivní prezenční kurzy, on-line příprava a procvičovací kurzy.
  • Kurzy jsou prakticky zaměřené, témata procházíme na příkladech z praxe a případových studiích ve formátu ACCA zkoušky.
  • Naši lektoři získali vynikající hodnocení ve zkoušce nanečisto, pořádané ACCA. Pravidelně dostávají pozitivní zpětnou vazbu od klientů a jejich studenti dosahují vysoké úspěšnosti u zkoušek.
     

Vyberte si formu studia, která Vám bude vyhovovat nejlépe!  


1. Face to face kurz

Během 8-denního intenzivního prezenčního kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému složení nové SBL zkoušky. Interaktivní školení se vyváženým způsobem věnuje hlavním faktorům úspěchu:

  • pochopíte a naučíte se aplikovat teorii a nástroje užitečné při řešení zadaných úkolů;
  • rozvinete a budete schopni prokázat profesní dovednosti, které tvoří 20 % celkového hodnocení.

Zkouška nanečisto na konci školení je příležitost si ověřit, co jste se naučili. Od lektora získáte zpětnou vazbu a doporučení.
 

3. Live Online kurz

Na interaktivním víkendovém on-line kurzu si můžete ověřit, co jste se již naučili (a doplnit, co ještě chybí). Kurz je zvláště vhodný v kombinaci se SBL Master Class a pro ty, kteří se připravují formou samostudia a chtějí zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky.

Zopakujete si vybraná klíčová témata a procvičíte je na otázkách, s důrazem na vhodné techniky a postupy řešení.

 

2. Master Class videa - NOVĚ!

Řešení se skvělým poměrem nákladů a přínosů, pokud preferujete studium vlastním tempem a chcete být při přípravě efektivní. Rozsah témat SBL je velmi široký a zkouška formou případové studie je náročnější v porovnání s předchozí úrovní. Neriskujte neúspěch u zkoušky a využijte naši pomoc v začátcích. Osvojíte si účinné techniky a další přípravu zvládnete snáze.

Master Class Videa je série 4 lekcí se zkušenou lektorkou, která Vás krok po kroku naučí, jak řešit zkouškové otázky. Díky těmto videím získáte jistotu při řešení případových studií a řádně se připravíte na blížící se zkoušku. 

Video #1 - SBL Roadmap - key topics in SBL

SBL Roadmap Master Class introduces key areas of SBL syllabus in a systematic manner. It starts from the big picture and shows the top-down route to detail of individual topics. You will learn how to approach your preparation with the aim of applying the knowledge in solving practical tasks.

Video #2 - SBL Case Study - structure and exam technique

This Master Class session introduces the techniques that help maximize the marks gained in the SBL exam. You will learn how to approach the exam in an efficient manner: plan and control your time, understand the requirements, respond to them using appropriate tools and demonstrate professional skills.

Videos #3 and 4 - Two case studies solved step-by-step

You will apply the exam techniques learned in the previous sessions to solve practical case studies. 


Cena: 4 800 Kč + DPH
 

ZÍSKAT VIDEA

 

Nadcházející SBL kurzy:

HiddenDate Datum Kurz
20201121 21/11/20 Strategic Business Leader (SBL) – Live Online kurz

Kontakty

Anna Štiptová

Anna Štiptová

ACCA Client Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 703 182 345

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze