Udržitelné podnikání

Bude-li vaše firma nejen zisková, ale také společensky prospěšná, pozitivně to ovlivní vaše podnikání.

Společenská odpovědnost podniků (CSR) a principy udržitelnosti ovlivňují způsob podnikání a výsledky stále většího počtu organizací, a to bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví ekonomiky, v němž působí. Lídři na trhu, kteří se již principy trvale udržitelného rozvoje řídí, zohledňují ve své obchodní strategii různé sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. 

PwC svými službami rádo podpoří společnosti, které chtějí:

  • vytvořit či dále rozvinout svou strategii udržitelnosti v úzké vazbě na jejich obchodní činnost a výsledky
  • posílit svou schopnost vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře a další zainteresované strany
  • analyzovat slabé a silné stránky a identifikovat oblasti, které představují nové příležitosti či významná rizika
  • zvýšit provozní efektivitu a omezit negativní dopady podnikání na životní prostředí
  • zlepšit komunikaci a spolupráci se zainteresovanými subjekty - dodavateli, odběrateli, zaměstnanci, akcionáři, vládou a dalšími
  • měřit a reportovat aktivity v oblasti udržitelnosti 
Jiří Zouhar, vedoucí partner v oddělení Auditorských služeb, PwC Česká republika
Radka Nedvědová, Reporting udržitelného rozvoje, PwC Akademie

Generální ředitelé globálních firem si uvědomují, že udržitelný obchodní růst si vyžaduje úzkou spolupráci s místním obyvatelstvem, vládami a obchodními partnery. Tento trend již pozorujeme i v České republice.

Jiří Zouhar, vedoucí partner, Auditorské služby, PwC Česká republika

Ptát se, proč podnikat odpovědně, je totéž jako ptát se, jak může společnost být úspěšnější a zvýšit zisk. Společnosti, které se konceptem udržitelnosti řídí, potvrzují pozitivní dopady na své podnikání. Nikdo nepodniká v izolaci. Být dobrým občanem, jednat odpovědně vůči životnímu prostředí a komunitě, v níž působím - tyto hodnoty jsou pro obchodní partnery, zaměstnance, spotřebitele a další zainteresované strany čím dál důležitější.

Radka Nedvědová, Reporting udržitelného rozvoje, PwC Akademie

Kontakty

Jiří Zouhar

vedoucí partner, Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 202

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Akademie, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Buďte s námi v obraze