Digitální Upskilling pro zlepšení konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti

Investujte do budoucích dovedností vašich zaměstnanců

Českou ekonomiku brzdí nedostatek pracovních sil a rekordně nízká nezaměstnanost. Blízká budoucnost ale přináší ještě jinou hrozbu: nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou ovládat digitální technologie. Specializované pozice přibývají, lidí se naopak nedostává.

Řešení mají společnosti ve svých rukou: je nezbytné se adaptovat na změnu, připravit zaměstnance na stále se zrychlující tempo digitální ekonomiky a její nové obchodní modely. 

Odpovědí na tyto potřeby je program digitálního upskillingu PwC. Přináší inovativní, ambiciózní a zárověň praktická řešení pro tuto celospolečenskou výzvu. Společným úsilím orgánů státní správy a organizací je možné rychle rozšířit portfolio dovedností zaměstnanců, kteří by jinak v budoucnu přišli o své zaměstnání vlivem příchodu nových technologií. Tito zaměstnanci pak přechází rovnou na nové konkrétní pozice ve stávající společnosti nebo nalézají uplatnění na externím trhu práce. 

loading-player

Playback of this video is not currently available


PeterChrenko

„Nepočítejte s tím, že zaměstnanci, které budete potřebovat, se jen tak objeví nebo že se je podaří přivést ze zahraničí. Zaměstnance musíme na práci v budoucnosti připravit. Digitální upskilling se musí stát nepostradatelnou součástí a pružnou reakcí na změny v technologiích i celé ekonomiky. Je to nezbytný prvek nové „společenské smlouvy“, kterou technologické změny vyžadují, mají-li představovat příležitost pro všechny.“

Peter Chrenko, partner PwC

Šest klíčových kroků Digitálního upskillingu

01 - Analýza a definice iniciativ pro udržitelný upskilling

Cíl: Definovat strategii pro zvyšování kvalifikace na úrovni regionu, odvětví a firmy. Přípravné kroky jsou zásadním prvkem pro úspěšnost jakékoliv iniciativy v oblasti upskillingu.

Výsledek: Definovaný rozsah iniciativ a rozpočet, plán zapojení zainteresovaných osob i institucí a jejich role v celkovém ekosystému.

View more

02 - Definice budoucí pracovní síly

Cíl: Strategické plánování pracovní síly s ohledem na postupující vliv digitalizace a automatizace činností pro konkrétní odvětví a regiony. Tvorba plánů pro konkrétní společnosti. 

Výsledek: Prognóza potřeb FTE, definování budoucích pracovních pozic (automatizace) a portfolia nutných dovedností. Identifikace ohrožených zaměstnanců a portfolia nových pozic pro jejich budoucí upskilling.

 

View more

03 - Posouzení současných dovedností pracovníků a výběr budoucí pozice

Cíl: Zhodnotit ohrožené zaměstnance, identifikovat jejich dovednosti a společně nalézt budoucí vhodnou pozici z výběru, kterou chce takový zaměstnanec vykonávat

Výsledek: Lepší porozumění tomu, co zaměstnance motivuje a jakou pozici chtějí do budoucna vykonávat

 

View more

04 - Přiřazení vhodné pracovní pozice

Cíl: Přiřadit zaměstnance (s ohledem na současné dovednosti, motivaci, soulad s požadavky na novou pozici) k budoucím pracovním místům

Výsledek: Zvýšení pracovní mobility zaměstnanců, smlouva o zvyšování kvalifikace mezi pracovníky a společností

 

View more

05 - Výběr školení a jejich poskytovatelů

Cíl: Zajistit efektivní a účinný program školení ke zvyšování kvalifikace pracovníků pro konkrétní nové pozice

Výsledek: Vysoká míra zaměstnatelnosti a motivace pracovníků. Efektivní spolupráce mezi pracovníkem, společností či dalšími institucemi a urychlené umístění zaměstnance na pracovní místo po zvýšení kvalifikace

 

View more

06 - Monitoring, vyhodnocení a zlepšení pravidel

Cíl: Zajistit neustálé zlepšování, komunikace úspěchů

Výsledek: Efektivní správa programu, soulad s trhem, komunikace úspěchů, evidentní návratnost investice a opakování v pravidelných cyklech pro nové skupiny zaměstnanců

 

View more

Kontakty

Andrea Linhartová Palánová

Andrea Linhartová Palánová

People & Organisation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 869

Klára Mikšíčková

Klára Mikšíčková

People and Organization, PwC Česká republika

Tel: +420 703 186 898

Markéta Soukupová

Markéta Soukupová

People and Organization, PwC Česká republika

Tel: +420 733 149 529

Buďte s námi v obraze