Ekonomika

Výhledy spojené s vývojem ekonomiky jsou velice pozitivní. Generální ředitelé věří v růst a mají i dostatek zdrojů na jeho financování. Trápí je ale časté změny legislativy a zvyšující se regulace. Jaké jsou jejich vize a plány?

Růst výnosů v následujících měsících očekává historicky nejvíce generálních ředitelů

Nálada na trhu je obecně velmi pozitivní. Pro následujících 12 měsíců dokonce nejpozitivnější za existenci našeho průzkumu. Růst výnosů očekává v tomto roce 87 % generálních ředitelů. Ve tříletém horizontu věří v růst svých tržeb dokonce 91 % z nich. To je v porovnání s minulými roky o něco méně, což mimo jiné ukazuje na jistou nervozitu ze zpomalení ekonomiky v delším časovém horizontu.


Očekávání růstu výnosů


Jiří Moser - fotografie

„Představitelé firem jsou si vědomi, že se ekonomika chová cyklicky. Jistá nervozita z příchodu krize či zpomalení ekonomiky v delším časovém horizontu stále častěji rezonuje i v rámci diskuzí generálních ředitelů.“

Jiří Moser, řídící partner PwC ČR

Motorem rozvoje podnikání bude v následujícím roce růst firem na domácím trhu i vývoj nových výrobků a služeb

Domácí trh přináší společnostem dostatek příležitostí pro další růst, a stává se tak hlavní příležitostí k rozvoji podnikání. Inovace výrobků a služeb, které generální ředitelé plánují využít pro růst svých firem hned na druhém místě, zároveň podpoří růst ekonomiky v dlouhodobějším horizontu. Naopak expanzi na nové zahraniční trhy většina generálních ředitelů nepřikládá zásadní význam, své podnikání plánují rozvíjet především na těch stávajících.


Hlavní příležitosti k rozvoji podnikání


„Z dlouhodobého hlediska by se společnosti měly zaměřit především na investice do technologií. To jim na rozdíl od extenzivního rozšiřování přinese konkurenční výhodu.“

Petr Smutný, partner oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC ČR

Firmy chtějí financovat další růst převážně z vlastních zdrojů

Vlastní zdroje financování upřednostňuje naprostá většina dotazovaných ředitelů. Celkem 89 % z nich plánuje financovat další růst právě tímto způsobem. Díky nízkým úrokovým sazbám a dobré finanční dostupnosti vzrostl oproti minulým letům také zájem o bankovní úvěry. Tento způsob financování plánuje využít 42 % společností.


Financování plánovaného růstu


„Dostatek zdrojů financování jsme na trhu pozorovali i ve formě zvýšeného zájmu o akvizice. V důsledku dobré hospodářské situace v kombinaci s dostupností kapitálu narostly také cenové požadavky prodávajících a realizované prodejní ceny.“

Miroslav Bratrych, vedoucí partner oddělení Poradenství, PwC ČR

Obavy z nekvalitní legislativy a jejích těžko předvídatelných změn každoročně patří mezi největší obavy generálních ředitelů

Podnikatelé by ocenili především stabilitu regulatorního i daňového prostředí. Naopak obavy firem z nepředvídatelného kolísání měnového kurzu po ukončení intervencí klesly i díky klidnému vývoji koruny a jejímu postupnému posilování (v loňském roce obavy vyjádřilo přes 80 % dotázaných, letos 51 %).


Obavy z potenciálních podnikatelských hrozeb 

„Odstraňování právní nejistoty u norem souvisejících s byznysem by mělo být alfou a omegou, pokud se firmám snažíme nastavit vlídně podnikatelské prostředí.“

Bořivoj Líbal, řídící partner, PwC Legal

Růst firmy paradoxně tlačí ke snižování nákladů

Extenzivní růst firmám zvyšuje náklady – i proto se v současnosti kromě vstupu na nové trhy, fúzí a akvizic, soustředí především na opatření vedoucí k jejich snižování.

Dostupnost finančních zdrojů v minulých letech zvýšila zájem o akvizice, což mělo za důsledek vyšší cenové požadavky kupujících a nárůst realizovaných kupních cen. Lehký pokles v oblasti domácích akvizic oproti minulému roku může být do značné míry způsoben tím, že firmy, které tuto strategii růstu zvolily, ji už realizovaly, nebo se blíží jejímu dokončení.


Restrukturalizační aktivity 


„Firmy musí pečlivě zvážit, jakou strategii růstu zvolit. Firmy nabírají stále nové zaměstnance, což jim ale přináší náklady. Outsourcing by tak mohl být jednou z odpovědí na potřebu řešit nedostatek zdrojů a získat flexibilitu.“

Petr Smutný, partner oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC ČR

Výhledy růstu ekonomiky jsou v krátkodobém horizontu extrémně pozitivní

Ředitelé firem v současnosti nevidí žádnou hrozbu, která by v krátkodobém horizontu narušila růst. Existují však oblasti, které by na podnikání v delším časovém horizontu mohly mít negativní vliv – například nedostatek kvalifikovaných lidí, vysoká inflace mezd či zvyšování úrokových sazeb.


Očekávání trvání růstu české ekonomiky


„Plně rozumím optimismu pro nejbližší období. Ve střednědobém horizontu je naopak očekáván posun v hospodářském cyklu a zřejmě odráží i politické nejistoty.“

Petr Kříž, partner oddělení Auditorských služeb, PwC ČR

Posilování koruny nutí firmy k větší efektivitě

Po ukončení intervencí České národní banky jsou firmy nuceny reagovat na pokles na straně příjmů. To je nutí ke snižování nákladů a orientaci na inovace.


Nejčastější reakce na posilování české koruny


„Řada společností si až teď – ke konci roku – začíná uvědomovat celkový dopad posílení koruny vůči euru a dolaru na jejich finanční hospodaření. Domnívám se, že rok 2018 bude opět ve znamení výrazného zaměření se na aktivní řízení měnového rizika.“

Olga Cilečková , řediteka oddělení Treasury & Účetní poradenství, PwC ČR

Naprostá většina firem v souvislosti se současnou geopolitickou situací neplánuje měnit svou firemní strategii

Reakce na současnou geopolitickou situaci


„To může mít dvojí vysvětlení. Za prvé firmy bez ohledu na jakoukoliv aktivitu státu v oblasti ekonomické diplomacie chtějí setrvat na stávajících trzích. Za druhé lze výsledky interpretovat také tak, že svět české ekonomické diplomacie není dosud dostatečně propojený s obchodními a exportními zájmy firem.“

Karel Půbal, ředitel oddělení Poradenství pro veřejný sektor, PwC ČR

Většina firem v souvislosti se změnou vlastníka neplánuje měnit svou firemní strategii

Změna vlastníka či struktury se určitým způsobem dotýká přes 30 % dotazovaných firem. Pro většinu z nich to ale není důvod pro změnu firemní strategie. A pokud už ke změnám dochází, dívají se na ně generální ředitelé většinou pozitivně. Považují je za příležitost, jak pružně reagovat na změny na trhu.

 

Dopad vlastnických a strukturálních změn


 

Kontakty

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 048

Tereza Pavézková

Public Relations, PwC Česká republika

Tel: +420 774 085 080

Buďte s námi v obraze