Studie a analýzy

View this page in: English

Na této stránce najdete přehled nejdůležitějších publikací a studií připravených společností PwC v českém jazyce.


klíčové studie

odvětví ekonomiky

daně

Více naleznete zde

fraud

Více naleznete zde

IFRS

Více naleznete zde

HR

Studie PayWell 2016 je celorepublikový mzdový průzkum, který mapuje veškeré složky odměňování včetně struktury benefitů. Průzkumu se účastní společnosti napříč sektory i regiony.


Studie HR Controlling 2016 Vám pomůže vidět a řídit svět HR pomocí čísel. Kromě pohledu na efektivitu vlastních zdrojů získáte i porovnání stejných ukazatelů v rámci sektoru i celého vzorku.


Managing tomorrow's people
Série publikací


The Future of Work – A journey to 2022 Tento report vás zavede do roku 2022. Přiblíží vám, jak měnící se podmínky podnikání ovlivní vaše zaměstnance a vaši strategii řízení lidí. Pro kterou cestu se rozhodnete?

makroanalýzy

PwC's Economic Views
Je místem, kde naleznete širokou škálu studií a analýz z různých odvětví ekonomiky, připravených našimi odbornými týmy. Analyzují současné dění i budoucí vývoj hlavních světových ekonomik.


Vision 2050
Tato zpráva předkládá odhadovaný rozsah nových potenciálních podnikatelských příležitostí v oboru udržitelného rozvoje v roce 2050, a to celosvětově ve všech klíčových sektorech. Studie se nezabývá jednotlivými zeměmi, ale rozebírá potenciální příležitosti související s agendou udržitelnosti podle jednotlivých průmyslových odvětví.


Seizing the day: The impact of the global financial crisis on cities and local public services
Zpráva založená na rozhovorech se členy samospráv ze 22 zemí přibližuje úkoly a příležitosti, které jim krize přinesla. Zároveň městům a obcím dává výhled do budoucna a ukazuje jim způsob, jak jednat.