Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Treasury pro finanční instituce

Současná náročná doba vyžaduje transformaci a adaptaci treasurerů bank, pojišťoven a fondů. Pomůžeme vám čelit výzvám nejen nyní během nejistého COVID-19 období, ale i v aktuální době nutných technologických změn a potřebné flexibility.

Řízení rizik, tvorba strategií kapitálu, řízení likvidity, AML v prostředí flexibilních treasury systému, kvalitních dat, robustních kontrol, a to vše při řízeném plnění regulatorních požadavků je úkolem treasurerů ve světě finančního sektoru. Pomůžeme vám mít tyto cíle dokonale pod kontrolou.

Náš tým specializovaných odborníků už řadu let pomáhá klientům z finančního sektoru – bankám, pojišťovnám a fondům – všech velikostí a úrovní složitosti. Naše integrovaná treasury řešení propojujeme s řadou dalších dovedností PwC v oblasti účetnictví, práva, daní, kapitálového trhu, regulace, vnitřní kontroly či informačních technologií. Díky tomu můžeme společnostem, se kterými spolupracujeme, pomoci vylepšovat jejich procesy a systémy a tvořit pro ně flexibilní nástroje i automatizované procesy řízení, kontrol a reportingu.

Našim klientům poskytujeme komplexní podporu a úzce s nimi spolupracujeme na dosažení jejich strategických obchodních cílů.

Priority v agende

7 úkolů pro bankovní treasury

Nastavení treasury funkce

Potřebujete nastavit nové treasury oddělení? Potřebujete vaše stávající treasury fungování redesign? Máte nedostatečně výkonné treasury procesy a cítíte, že vyžadují přenastavení?

Navrhneme vám treasury oddělení podle aktuálních “best practices” a nastavíme pro vaši další práci adekvátní benchmark. Podělíme se s vámi o osvědčené postupy týkající se treasury reportingu a provozního modelu treasury.

View more

Governance a kontrola

Vnímáte slabé stránky vašeho systému kontrol a governance? Nejsou pro vás rizika a rizikové expozice vaší firmy dostatečně viditelná? Potřebujete revizi governance modelu?

Našim klientům poskytujeme poradenství a podporu při navrhování a implementaci efektivního governance modelu a kontrol. Nabízíme neauditorskou kontrolu governance a kontrolního prostředí.

View more

Systém a data

Spoléháte na ruční zpracování dat a vystavujete se tak vyššímu operačnímu riziku? Omezuje vás vaše IT řešení v oblastech řízení, reportingu, governance, kontrol nebo firemních cílů? Chybí vašemu treasury potřebná úroveň automatizace?

Pomůžeme vám nastavit integrované treasury systémy, které vám poskytnou přístupy k relevantním a vždy aktuálním informacím. Integrované treasury systémy vám pomohou lépe definovat úkoly jednotlivých členů týmu a využití klíčových zaměstnanců. Automatizované treasury systémy vám napomohou ke zvýšení kvality dat a snížení manuálního zpracovaní procesů.

View more

Řízení tržního rizika, kapitálu a likvidity

Potřebujete zkontrolovat nebo nastavit oceňovací modely vašich finančních nástrojů? Potřebujete revidovat stávající modely řízení kapitálu a likvidity? Hledáte pomoc v pravidelných i jednorázových zátěžových testech?

S našimi klienty se soustředíme na efektivní řízení tržního rizika, kapitálu a likvidity. Výsledkem jsou prověřené a efektivní oceňovací modely finančních nástrojů, modely řízení kapitálu a likvidity, a to vše sladěné s vaší vlastní strategií řízení rizik i regulatorními požadavky. Samozřejmostí by měly být automatizované procesy zátěžového testování (tzv. stress testing).

View more

ALM strategie

Čeká vás optimalizace FTP? Hledáte pro ni osvědčené postupy? Čelíte novým výzvám v řízení rizik u zahraničních převodů nebo úrokových měr?

Nabízíme řešení, která vedou k nastavení FTP modelů podle nejlepších tržních přístupů, strategie pro odhalování praní špinavých peněz, které lze integrovat přímo do vašich stávajících systémů i plně řízená FX/IR rizika.

View more

Compliance a regulace

Potřebujete pomoci s požadavky lokálních i evropských regulátorů? Zabírá vám regulatorní reporting příliš času a chcete jej automatizovat?

Řešení, které nabízíme, vám umožní mít pod kontrolou regulatorní reporting, plnění stávajících i nových regulatorních požadavků, a to vše integrovaně ve vašich klíčových systémech. Pomůžeme vám budovat vzájemně pozitivní vztah s vašimi regulátory.

View more

IFRS

Hledáte radu ohledně změn v účetních standardech? Čelíte nové nebo nestandartní transakci? Potřebujete revizi vašich účetních metodik podle IFRS nebo českých účetních standardů?

Pomůžeme vám implementovat účetnictví, které vám vyřeší sladění vašich finančních výsledků se strategiemi řízení rizik, plně integrované do vašich klíčových systémů v souladu s účetními standardy.

View more


CFO Community

Jsme neformální komunita finančních ředitelů, kteří se chtějí potkávat, sdílet zkušenosti a dozvídat se poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy. Rozšiřujeme povědomí o aktuálních otázkách, které pálí finanční ředitele napříč odvětvími.

Více informací o komunitě

Kariéra v našem týmu

Chceš rozšířit naše řady?

Zjisti více

Playback of this video is not currently available

0:57

Řešíme CFO agendu

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

partner, Treasury & Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Pavel Holan

Pavel Holan

Treasury & Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 866

Zůstaňte s námi v kontaktu