Kalkulátor IFRiSk 9

S námi získáte taktické řešení

Základní informace

Kalkulátor IFRiSk 9 – komplexní přístup k výpočtu očekávaných ztrát

Kalkulátor IFRiSk 9 jsme vyvinuli pro malé a středně velké banky jako kalkulačku konečné fáze výpočtu ECL podle IFRS 9. Hlavním účelem aplikace je schopnost spočítat ECL ve třech krocích.

Kalkulátor IFRiSk 9 nabízí

Kalkulátor IFRiSk 9 nabízí

  • jednoduché řešení pro výpočet ECL podle IFRS 9
  • flexibilní a snadně nastavitelnou metodiku výpočtu ECL, která zahrnuje nejčastěji používané přístupy v odvětví
  • byznys specifikaci spolu s podrobným popisem dostupných funkcí
  • bezpečné uložiště, přesun a manipulaci s daty v souladu s místní a celosvětovou regulací

 

Kalkulátor IFRiSk 9 představuje výpočetní řešení, do kterého se nejdříve vloží požadované parametry pro jednotlivé části výpočtu ECL (např. PD, LGD, EAD, makroekonomické scénáře) a snímek portfolia k rozvahovému dni. Kalkulátor poté spočítá výslednou očekávanou ztrátu pro každý účet zvlášť.

 


Přidaná hodnota

Flexibilní instalace

Kalkulátor lze instalovat na Microsoft Azure nebo přímo u klienta. PwC navíc nabízí vzdálenou správu výpočtu ECL pomocí Kalkulátoru IFRiSk 9 s minimálními nároky na vlastní administraci.

Jednoduchý přístup

Konečný uživatel má přístup ke Kalkulátoru IFRiSk 9 prostřednictvím webového prohlížeče Chrome. Kalkulátor nevyžaduje žádnou dodatečnou instalaci. Výsledky se zobrazují přímo ve webové aplikaci ve chvíli, kdy skončí samotná kalkulace. Každý s příslušným oprávněním má přístup k aplikaci a může nahlédnout do výsledků.

Skvěle odladěný

Abychom zaručili optimální výkon, PwC definuje nezbytné a dostatečné požadavky na RAM a CPU, které je nutné vzít v potaz při nasazení Kalkulátoru u klienta. Vše ostatní je už v režii PwC.

Kalkulace v kostce

Rychlá kalkulace ECL

Kalkulátor IFRiSk 9 využívá pokročilý systém výpočtu opravných položek v kombinaci s ETL procesem. Díky tomu je aplikace srozumitelná, jednoduše ovladatelná a její výsledky jsou okamžitě dostupné. 

Po registraci se lze ihned přihlásit do rozhraní Kalkulátoru a vytvořit nový projekt. Pro každý tento projekt je potřeba nahrát nová data.

Každý klient má databázi se vstupnímy daty a výsledky kalkulace. Kalkulátor IFRiSk 9 vyžaduje vstupní data (např. informace o účtu nebo jednotlivé komponenty ECL) v předem určeném formátu, která jsou jednoduše přetažena do aplikace. Vstupní data jsou poté rozdělena do příslušných částí databáze a zkontrolována s ohledem na případné chyby. Po skončení kontroly lze spustit ECL kalkulaci.

Výsledky ECL kalkulace nejsou závislé na žádném dalším vstupu. Všechny potřebné parametry jsou součástí vložených dat. Jakmile kalkulace skončí, klient je přesměrován na stránku s výsledky. Aktuální výsledky kalkulace jsou ihned porovnány s výsledky kalkulace v předchozím období.

Kalkulátor na závěr vyexportuje plně auditovatelnou zprávu s agregátními výsledky. Výsledky ECL  je možné dodatečně stáhnout i na úrovni jednotlivých účtů. 

Kontaktujte nás na: CZ_IFRiSk9_Calculator@pwc.com

Kontakty

Rostislav Černý

Financial Risk Modelling, PwC Central and Eastern Europe

Tel: +420 775 176 782

Ondřej Glatz

Financial Risk Modelling, PwC Česká republika

Tel: +420 608 113 228

Diana Liptáková

Financial Risk Modeling, PwC Česká republika

Tel: +420 735 729 779

Buďte s námi v obraze