Měření a management celkového dopadu

Je vaše podnikání pro společnost hodnotné, nebo ji ničí? Berou vaše strategická rozhodnutí v potaz širší společenský dopad?

V dnešní době nelze dosáhnout obchodního úspěchu pouze úzkým zaměřením na krátkodobou návratnost akcionářům. Společnosti, které chtějí vyniknout, musí pochopit, jak jejich činnost přispívá k dobrému růstu: růst, který je skutečný, inkluzivní, odpovědný a trvající.

Ctění takových hodnot, mezi něž patří to, jak vaše podnikání ovlivňuje ekonomiku, životní prostředí a širší společnost, je stejně důležité jako výpočet finanční návratnosti. Pojem „dobrý růst“ reflektuje a měří celkový dopad vašeho podniku na společnost a poskytuje informace, které potřebujete k orientaci v dnešním provozním prostředí.

Oceněním sociálních, environmentálních a ekonomických dopadů mohou vedoucí pracovníci nyní porovnávat celkové dopady svých strategií a investičních rozhodnutí. Přijímáním kompromisů jsou schopni určit optimální rozhodnutí pro své podnikání a zainteresované strany.

Jak vám pomůžeme

Osvědčený postup PwC k udržitelnému rozvoji pomáhá společnostem plánovat, analyzovat, financovat a měřit dopad produktů a služeb v širším měřítku. Zvyšujeme odolnost společností proti nadcházejícím hrozbám posílením jejich odolnosti a zlepšením udržitelnosti.

Poskytujeme vedení v rámci mnoha oblastí. Spolupracujeme s klientelou korporátní, soukromě drženými společnostmi a veřejným sektorem. Jsme specialisti na rozpoznání hrozících rizik a zabezpečení příležitostí.
 

Zjistěte, jak můžete změřit svůj celkový dopad

loading-player

Playback of this video is not currently available

Zhlédněte video a zjistěte, proč vzkvétající společnost v silném prostředí je v nejlepším zájmu celého byznysu.


Zjištění účinků

Úspěšné firmy se musí zaměřit na to, aby přinášely hodnotu akcionářům a širší společnosti, což znamená pochopení jejich společenských dopadů nad rámec tradičních finančních ukazatelů, a byly schopny odpovědět na otázky jako:

  • Jak vytvářím hodnotu pro společnost?
  • Jaké pozitivní a negativní dopady moji dodavatelé vytváří?
  • Jaké dopady jsou největší a co je vytváří?

Zjištění účinků poskytuje náhled na tyto otázky tím, že vyhodnotí náklady a přínosy podniků pro společnost pomocí konzistentních a srovnatelných jednotek.

Tato zjištění měří dopady globálního dodavatelského řetězce společnosti, od počátku až do finálové části projektu, ve více než 10 environmentálních a sociálně-ekonomických kategoriích. Využívá rozšířené modelování vstupů a výstupů v kombinaci s environmentálním a sociálním oceněním na špičkové úrovni, které je založené na ekonomických zásadách sociálního zabezpečení.
 

Zjistěte více


Měření a management celkového vlivu

Měření a management celkového vlivu patří mezi nové nástroje PwC, které slouží pro obchodní rozhodování. Umožňují vedení lépe porozumět sociálním, fiskálním, environmentálním a ekonomickým dopadům svých aktivit a zároveň dosahovat zisku.

Měření a management celkového vlivu poskytuje možnost porovnávat strategie a přijímat obchodní rozhodnutí, jako jsou například investiční volby pomocí kvantifikovaných údajů, vyhodnocovat celkový dopad každého rozhodnutí a volby, které učiní.


Four TIMM quadrants - graph
Čtyři pilíře měření a management celkového vlivu
  1. Sociální dopad - Měří a oceňuje důsledky podnikatelských aktivit na společnost, jako je zdravotnictví, vzdělávání a soudržnost společenství.
  2. Dopad na životní prostředí - Analyzuje hodnotu dopadu, který podnik má na životní prostředí, např. emise do ovzduší, půdy a vody a využívání přírodních zdrojů.
  3. Daňový dopad - Hodnotí přínos podniků v oblasti veřejných financí, včetně daní ze zisku, lidí, výroby a majetku, stejně jako environmentálních daní.
  4. Ekonomický dopad - Měří vliv hospodářské činnosti na ekonomiku v dané oblasti získáváním dat o změnách v ekonomickém růstu (produkci nebo přidané hodnotě) a souvisejících změnách v zaměstnanosti.

Kontakty

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Stay on top of things with us!