Strategie udržitelnosti

Pro mnohé společnosti je nejnáročnějším aspektem programu rozvoje udržitelnosti začlenění udržitelnosti do jejich krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů. Dokonce i ti, kteří tak již učinili, se doposud zaměřili především na řízení rizik než na uvážení, jakým přístupem k otázkám udržitelnosti mohou dosáhnout tvorby vyšších hodnot.

Spojením našich znalostí a zkušeností s byznys strategií a odborností v oblasti valuací a strategického modelování pomáháme klientům porozumět a vyhodnotit strategické problémy v rámci problematiky udržitelnosti pro jejich společnost. V rámci služeb pomáháme klientům zhodnotit obchodní situaci, rozvíjet a realizovat obchodní strategie, které jsou základními komponenty udržitelného rozvoje.

Naše služby zahrnují:
 • hodnocení jedinečných rizik a příležitostí spojených s udržitelností,
 • přípravu obchodních příležitostí a strategických možností,
 • analýzy trhu a hodnocení pobídek veřejného sektoru k určení životaschopnosti navržených strategií,
 • analýzy konkurence,
 • vývoj strategie a návrh implementačního plánu,
 • workshopy a školení pro vedení a vrchní management,
 • strategie dodavatelského řetězce,
 • vývoj systémů měření pokroku,
 • návrh komunikačního plánu.

Cíle rozvoje udržitelnosti

Cíle rozvoje udržitelnosti byly přijaty v roce 2015 193 členskými státy Organizace spojených národů. Jedná se o 17 cílů, které se zaměřují na hospodářské, environmentální a sociální dopady a jsou navrženy tak, aby do roku 2030 vytvořily plán „dobrého růstu“ na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Proč by se podnik měl zaměřit na udržitelné obchodní praktiky?
 • V budoucnu se vlády budou zaměřovat na udržitelné podnikání.
 • Udržitelné obchodní postupy zlepšují výkon.
 • Tyto praktiky nabízí širokou škálu širších obchodních výhod.

 

Sustainability Development Goals - graph

Podpoříme vás v nastavení cílů rozvoje udržitelnosti

Povědomí

 • Podpora v nastavení cílů rozvoje udržitelnosti
 • Průzkum a komplexní průvodce
 • Analýza na vysoké úrovni pomocí selektoru cílů rozvoje udržitelnosti

View more

Prioritizace

 • Pomocí globálního obchodního navigátoru Global Goals zjistíte, které cíle rozvoje udržitelnosti jsou pro vaši firmu relevantní, a hlavně identifikujete, na které je nutné se zaměřit nejdříve.

View more

Strategie a implementace

 • Definování přístupu a zapojení se interně tak, aby se podnikatelská činnost a praxe přizpůsobily cílům rozvoje udržitelnosti.

View more

Strategické analýzy cílů rozvoje udržitelnosti

 • Měření dopadu a výkonu proti cílům rozvoje udržitelnosti pomocí rámce celkového 
 • Vyrovnání výkazů s cíli rozvoje udržitelnosti a sdílení pokroku se zúčastněnými stranami

View more

Kontakty

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Stay on top of things with us!