PwC’s SDG Challenge 2019

Česká republika v globální perspektivě

Strategie pro lepší svět: Jak mohou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) poskytnout podnikům rámec pro hledání odpovědí na globální výzvy

Cílem SDG Challenge 2019 bylo podat zprávu o tom, jak společnosti pracují s cíli udržitelného rozvoje a jak je promítají do své strategie a procesů. Do výzkumu bylo zapojeno 1 141 společností napříč 31 zeměmi a sedmi odvětvími. V rámci zkoumání veřejně dostupných informací jsme se zaměřili na hlavní veřejně dostupné zprávy publikované v roce 2019, včetně integrovaných reportů, výročních zpráv a zpráv o udržitelnosti.

V České republice bylo do průzkumu zapojeno 14 společností. V tomto ročníku se průzkum speciálně zaměřuje na ukázku příkladů dobré praxe, které mohou být pro čtenáře inspirativní. Průzum SDG Challenge 2019 Česká republika v globální perspektivě proto přináší 7 rozhovorů se zástupci z různých odvětví na téma strategického přístupu k udržitelnosti.

Výsledky ukázaly velký rozdíl mezi přístupem zkoumaných českých a zahraničních firem. V Česku se objevily zmínky o SDGs ve zkoumaných dokumentech pouze 29 % firem. Čtvrtina z nich potom zmiňuje cíle udržitelného rozvoje ve své výroční zprávě, tři čtvrtiny tak činí ve zprávách o udržitelnosti. Ani jeden ze zástupců zkoumaného vzorku českých firem potom SDGs nezmínil ve svém úvodním slově k výroční zprávě. V globálním SDG Challenge průzkumu byla čísla výrazně vyšší: 72 % firem SDGs ve svých reportech zmiňuje. K cílům se hlásí přímo ve svých úvodních proslovech 21 % ředitelů zkoumaných firem.

Z průzkumu vyplývá, že české manažery čeká intenzivnější práce v oblasti udržitelnosti, než jejich kolegy v západní Evropě. Důvodem je především to, že česká podnikatelská sféra jako celek dobrovolně neaplikovala tolik udržitelných opatření jako podnikatelé v západní Evropě. Změna bude vyžadovat čas. Více času, než se může zdát. Kvůli tomu i malé krůčky učiněné dnes vám mohou ušetřit spoustu starostí v budoucnu.

Kontakty

Markéta Jechová

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Zuzana Vaněčková

Zuzana Vaněčková

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 717

Stay on top of things with us!