Odpovědné investování

Pomáháme s implementací požadavků EU nařízení 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR)

V prosinci 2019 vešlo v platnost nové nařízení Evropské unie (2019/2088/EU), které vyžaduje od finančních institucí vyšší míru transparentnosti vůči klientům v oblasti managementu rizik spojených s udržitelností či dopadů jejich investic na udržitelnost. Pro mnoho společností to bude znamenat nutnost vyvinout nové interní politiky, změnit procesy, a hlavně spolehlivě měřit nefinanční dopady svých produktů a srozumitelně o nich komunikovat.

V PwC máme tým expertů, kteří mají zkušenosti s implementací regulací a tématem udržitelnosti ve finančním sektoru. Rádi vás provedeme celou problematikou a pomůžeme vám se na nové výzvy včas připravit.

 

                                                          

Časová osa (2019/2088/EU)

S jakými požadavky se budou muset finanční instituce vypořádat?

Zveřejnění firemní politiky ohledně rizik spojených s udržitelností

Společnosti budou muset být trans parentní ohledně zvažování rizik spojených s udržitelností. Souhrn politiky a napojených procesů bude muset být zveřejněn na webových stránkách a v materiálech pro klienty před podpisem smlouvy

View more

Informování klientů o možných dopadech investic na udržitelnost

Společnosti budou mít nově povinnost informovat své klienty před podpisem smlouvy o tom, jak zohledňují dopady na udržitelnost. Informace budou muset být zveřejněny a aktualizovány i na webových stránkách.

View more

Zveřejnění informací týkajících se udržitelnosti i na úrovni produktů

Kromě všeobecných informací na úrovni celé firmy, budou muset společnosti časem poskytnout informace týkající se zohlednění negativních dopadů na udržitelnost a spojených rizik i na úrovni vybraných produktů

View more

Speciální pravidla pro udržitelné investování a produkty

Udržitelné investování se stává čím dál více populární. Z tohoto důvodu regulace obsahuje specifická pravidla týkající se těchto produktů. Cílem je stanovit jasná kritéria pro hodnocení dopadu daných produktů a zamezení klamání spotřebitelů. 

View more


Naše služby zahrnují:

1. Workshopy

Naši kvalifikovaní lektoři mohou vyškolit zaměstnance ohledně obsahu regulace či vést workshopy, které poslouží ke sběru dat a identifikování postupu pro implementaci regulace.

2. Rozdílová analýza

PwC může připravit detailní analýzu porovnávající současný stav a stav vyžadovaný regulací. Tato analýza je doplněna o detailní přehled doporučení pro jednotlivé oblasti.

3. Návrhy konkrétních řešení

Náš tým může na základě analýzy vypracovat kompletní na míru šitý plán popisující konkrétní kroky, které je potřeba vykonat pro splnění požadavků regulace.

4. Implementace

Náš tým má mnoho zkušeností s implementací regulací a transformačními projekty pro finanční instituce. Díky tomu můžeme pomoci s efektivní implementací všech potřebných změn identifikovaných v rámci analýzy potřeb.

Nefinanční due diligence cílové společnosti neboli ESG Due Diligence

Mnoho institucionálních investorů při koupi společností ověřuje, zda nejsou přítomny žádné environmentální překážky (kontaminace půdy atd.), varovné signály ze sociální oblasti (porušování lidských práv atd.) a problémy v oblasti řízení (úplatky, korupce atd.). Při zanedbání těchto záležitostí hrozí v některých případech značné pokuty nebo propad hodnoty vaší společnosti během vyjednávání o akvizici.

Poskytujeme vám na míru šitý přístup ke zhodnocení situace v ESG oblasti, který tvoříme podle identifikovaných rizik při screeningovém zhodnocení, požadované hloubky poskytnutých služeb, časových a finančních možností a přístupu managementu.

Díky našim schopnostem a hluboké znalosti ESG DD jsme schopni vám pomoci vyvinout efektivní postup k řízení ESG faktorů při koupi kontrolujícího podílu ve společnosti, v níž máte v plánu držet většinový podíl. Rámec našich služeb při ESG DD vám ušijeme na míru, aby reflektoval materiální charakter újmy vyvstávající z oblasti ESG, jež se týká cílové společnosti. Během naší spolupráce budeme cílit na rizika zde uvedená a mnohá další dle vašich specifik.

Podporujeme vaše zodpovědná investiční rozhodnutí

Institucionální investoři hledí na udržitelnost svých investic a portfolií jako nikdy dříve. Environmentální, sociální a řídicí záležitosti jsou nyní klíčovým prvkem procesu investičního rozhodování a řízení portfolia.

Efektivnější řízení ESG rizik přináší institucionálním investorům příležitost zvýšit zhodnocení jejich portfolií. Věříme, že lepší řízení ESG faktorů ulehčí život vaší společnosti nejen při každodenním provozu, ale přidanou hodnotu lze dokonce kvantifikovat a informaci předat investorům a ostatním zainteresovaným stranám.

Naše služby zahrnují:

  • náležité zhodnocení ESG při nákupu společnosti,
  • asistence v ESG záležitostech při prodeji,
  • revize a reporting private equity portfolia na ESG úrovni,
  • podpora při reportingu,
  • asistence pro portfoliové společnosti v záležitostech udržitelnosti.

 

Kontakty

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Zuzana Vaněčková

Zuzana Vaněčková

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 717

Stay on top of things with us!