Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Plánovaní pro majitele (Private Wealth & Entrepreneurs)

Mezinárodní zkušenost s individuálním přístupem

Majetkové plánování popisuje proces, kdy soukromý klient stanoví určité cíle týkající se jeho majetku a identifikuje a implementuje potřebné strategie k dosažení těchto cílů.

Cíle majetkového plánování by mohly zahrnovat zachování majetku, plánování nástupnictví nebo převod majetku, řízení rodinného podniku, finanční a daňové plánování, plánování finančních toků, řízení rodiny, záležitosti týkající se rodinného soukromí, přestěhování nebo filantropii.

Majetkové plánování a jeho řízení
Zatímco majetkové plánování odpovídá na otázku "jak" má být majetek držen, majetkové řízení odpovídá na otázku, "který" majetek by měl být koupen nebo prodán. Plánování a řízení majetku nemohou existovat samostatně.

Existuje přirozená souhra mezi majetkovým plánováním a řízením. Plánování spočívá v určení nejvhodnějšího a přiměřeného způsobu držení majetku s přihlédnutím ke všem důležitým faktorům, jako jsou cíle rodiny, strategie majetkového plánování a současné a budoucí geografické umístění členů rodiny.

Stanovování cílů majetkového plánování
Při stanovování cílů majetkového plánování je důležité pochopit, čí cíle jsou určovány: Jeden pro celou rodinu? Nebo je to cíl plánování majetku jednotlivce?

Specifika rodinného podnikání

Strategie vlastníka

 • Co je to strategie vlastníka?
  • jak majitelé rodinného podniku chtějí využít své role většinového vlastníka,
  • kdo je vlastník a člen rodinného podniku,
  • jakých cílů chtějí dosáhnout,
  • které hodnoty jsou považovány za důležité,
  • jakým způsobem by mělo být dosáhnuto cíle,
  • jakou strukturu a pravidla zavést do společnosti a rodiny,
  • kdo má jaké úkoly a odpovědnosti a jaká opatření se přijmou.
 • Ujasnit si, zda máme strategii – pokud ne, pak je zapotřebí
  • důkladná počáteční analýza
  • určit obsah strategie vlastníka

Zodpovědnosti vlastníka

 • Povinností vlastníků je vytvoření rámce, který umožňuje úspěch rodinného podniku v jeho  specifických podmínkách.
 • Lidé, kteří mají konečné slovo, mají také konečnou zodpovědnost.

Strategie vlastníků

Číst více >

Číst více >

Číst více >

Číst více >

Číst více >

Číst více >

< Zpět

< Zpět
[+] Číst více
Implementace strategie vlastníka

Provázanost rodinných záležitostí s rodinnou kanceláří a podnikem

Priority rodiny

 • Bezpečnost
 • Rovnost
 • Stejné zacházení

Předpoklady úspěchu v podnikání:

 • Soutěživost
 • Rozdíly ve výkonnosti odlišují podnik/lidi
 • Hierarchie

Správa vlastnictví

Řízení

Podnik

 • Struktura řízení a kontroly
 • Dozorčí rada
 • Odměňování
 • Dividendová politika

Rodina

 • Řízení rodiny a jejích větví
 • Rada rodiny / vlastníků
 • Rodinné vzdělání
 • Politika zaměstnanosti v rodině
 • Řízení konfliktů

 

View more

Kontinuita

 • Plánování nástupnictví: Vlastnictví a vedení
 • Poslední vůle a nouzový plán
 • Další generace a odpovědné vlastnictví
 • Generační přechod a přenos znalostí
 • Převod akcií

View more

Majetek

 • Investiční strategie
 • Řízení a správa majetku
 • Rodinná kancelář
 • Ochrana osobních údajů a zabezpečení
 • Daňová a právní struktura
 • Rozvedení podílu
 • Plánování prodejů

 

View more

Řízení digitalizace a transformace

 • Digitální strategie a transformace
 • Návrh obchodního modelu
 • Inovace
 • Řízení kulturních organizačních změn
 • Organizační návrh a strategie talentů
 • Technologická strategie
 • Proces digitalizace

 

View more


Řízení růstu rodinného majetku

Řízení digitalizace a transformace

 • Digitální strategie a transformace
 • Návrh obchodního modelu
 • Inovace
 • Řízení kulturních organizačních změn
 • Organizační návrh a strategie talentů
 • Technologická strategie
 • Proces digitalizace

View more

Řízení růstu příjmů

 • Nové modely příjmů
 • Prodej, marketing, cenová strategie
 • Globalizace
 • Fúze a akvizice, start-upy

View more

Řízení ziskovosti a udržení přehledu o firmě/trhu

 • Řízení výkonu podniku
 • Spolehlivý interní a externí reporting
 • Business intelligence/Big data
 • Zvyšování efektivity
 • Optimalizace nákladů
 • Provozní restrukturalizace

View more

Správa vlastnictví

 • Cíle a hodnoty
 • Řízení společnosti a rodiny
 • Majetek
 • Kontinuita

View more

Řízení talentů

 • Vedení a představenstvo
 • Řízení výkonnosti
 • Benefity a odměny
 • Pracovní síla do budoucnosti
 • Rozvoj talentů
 • Rozmanitost
 • Globální mobilita

View more

Správa kapitálu

 • Struktura kapitálu a financování
 • Financování inovací a růstu
 • IPO / investoři
 • Reporting bank
 • Treasury
 • Pracovní kapitál

View more

Řízení rizik a regulace

 • Soulad s předpisy (Compliance)
 • Systémy řízení rizik
 • Kontrola prostředí
 • Kybernetická bezpečnost
 • Daňové plánování

View more

Kontakty

Václav Prýmek

Václav Prýmek

partner, Auditorské a poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 606 608 962

Zůstaňte s námi v kontaktu