Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Služby při zajištění pracovního povolení a víza

Společnost PwC vám nabízí služby v oblasti legalizace pobytu cizích státních příslušníků v České republice. Zahraničním pracovníkům (tj. cizincům ze třetích zemí či občanům členských států EU) a jejich rodinným příslušníkům pomůžeme splnit jejich povinnosti vůči imigračním úřadům, včetně vyřízení agendy před zahájením a po ukončení pracovního pobytu.
Global Mobility Services - Immigration (ilustrační obrázek)

Nabídka našich základních služeb:

 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • pracovní povolení pro vyslané cizince
 • projekt Fast-track – Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance
 • projekt Ukrajina (Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny)
 • režim Ukrajina
 • projekt Welcome Package pro investory
 • krátkodobá schengenská víza
 • pobytová oprávnění pro rodinné příslušníky
 • prodlužování pracovních povolení a všech pobytových titulů
 • přihlášení krátkodobých a dlouhodobých víz na cizinecké policii České republiky
 • přihlášení a odhlášení občanů EU na úřadech práce
 • přihlášení a odhlášení občanů EU na cizinecké policii České republiky
 • povolení k pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky
 
 
 • víza pro interny
 • povolení k trvalému pobytu
 • získávání českého státního občanství
 • pozvání ověřené cizineckou policií České republiky
 • ohlašování změn na Ministerstvu vnitra České republiky (pas, adresa, rodinný stav)
 • vyřízení žádosti o rodné číslo
 • zajištění vyššího ověření dokumentů (Apostila, superlegalizace)
 • registrace zahraničních vozů v České republice
 • české řidičské průkazy
 • parkovací karty
 • získávání pasů na zastupitelských úřadech cizích států v České republice
 • obchodní a pracovní víza pro cestování do zahraničí pro české i cizí pracovníky
 • konzultace po příjezdu do České republiky a před odjezdem z České republiky
 • přeprava domácích zvířat do České republiky

 

Kontakty

Jana Zelová

Jana Zelová

Global Visa Solutions, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 030

Zůstaňte s námi v kontaktu