Vedení a řízení podnikových financí a účetnictví

Naši zkušení a kvalifikovaní odborníci mohou pracovat i pro vás.

Potřebujete obsadit pozici ve finančním oddělení na dobu určitou?

Máte specifické požadavky na rozvrh pracovní doby?
Chcete mít jistotu, že získáte pracovníka s odpovídající kvalifikací, který rychle převezme potřebnou pracovní agendu?

Řada podniků čelí v současné době novým nárokům na řízení pracovní doby. Přicházejí nové projekty, které vyžadují zapojení nových pracovníků. Nastávají období, ve kterých objem práce převyšuje možnosti vašeho momentálního pracovního týmu. Dochází ke změnám z důvodu odchodů na mateřské dovolené či je potřeba rychle obsadit stávající či nové pracovní pozice. Aby implementací těchto změn vaše firma neoslabila svou pozici na trhu, je nutné reagovat pružně. Navíc je potřeba zajistit, aby nově vybraní zaměstnanci byli nejen profesionálové ve svém oboru, ale aby v krátké době převzali své pracovní povinnosti a začali fungovat v dané pozici zcela samostatně, bez nutnosti nadbytečné kontroly.

Vnímáte tuto potřebu i ve vašem podniku?

Máme pro vás řešení:

 • Spolu s vámi analyzujeme situaci, ve které se nacházíte.
 • Vybereme odborníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu získali v naší společnosti, absolvovali zde řadu odborných školení a jsou i nadále průběžně proškolováni.
 • Navrhneme optimální zapojení pracovníka do vaší stávající organizační struktury a pomůžeme vám definovat pracovní náplň či rozvržení pracovních úkolů v rámci oddělení.

Jaké služby nabízíme?  

 • posílení finančního oddělení v době zvýšených nároků na odbornost či objem pracovních úkolů
 • zástup vašeho pracovníka v době jeho absence (z důvodu mateřské dovolené, pracovní stáže či jiných důvodů)
 • zajištění zkušených odborníků pro práci na projektech (např. přechod na IFRS, vstup na burzu, apod.)
 • podporu vašeho finančního oddělení i v dalších případech

Vhodné pracovní pozice:

 • ve finančním oddělení v oblastech vedení účetnictví (podle českých i mezinárodních předpisů - IFRS) a controllingu
 • od pozic vyžadujících pouze několik let praxe až po řídící pozice
 • exekutivní i s velkými rozhodovacími pravomocemi

Získáte:

 • odpovídající úroveň kvalifikace pracovníka
 • okamžité převzetí pracovní agendy
 • zástup pracovníka v době pravidelného školení či nemoci
 • cenu srovnatelnou s vašimi současnými náklady na zaměstnance
 • zkušenosti v oblasti auditorských služeb
 • odbornost a profesionalitu (odpovídající kvalifikace, průběžné profesní vzdělávání, přístup pracovníka ke konzultacím s našimi odborníky)
 • trvání smlouvy od několika týdnů až po dobu jednoho roku 

Najdeme vhodné řešení i pro vás!

Kontakty

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Martina Kučová

Martina Kučová

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 010

Buďte s námi v obraze