ESEF: XHTML a iXBRL

nové požadavky EU na závěrky emitentů cenných papírů

Od roku 2020 začne platit jednotný elektronický formát (ESEF), který klade dodatečné povinnosti na emitenty cenných papírů.

 • Společnosti budou muset sestavovat celé výroční zprávy ve formátu XHTML.
 • V případě IFRS konsolidovaných finančních výkazů bude navíc nutné tyto výkazy označkovat pomocí XBRL taxonomie.

Tyto povinnosti budou emitenti muset splnit již za účetní období počínající 1. lednem 2020 nebo později. Dále od 1. ledna 2022 budou emitenti povinni značkovat i přílohy k účetním závěrkám.

Nabízíme vám:

 • Přístup do celoevropské sítě ESEF specialistů PwC.
 • Součinnost kolegy, který byl součástí XBRL implementačních týmů v zahraničí.
 • Školení pro Vaše zaměstnance týkající se požadavků ESEF a XBRL taxonomie.
 • Pomoc s návrhem a implementací XBRL taxonomie.
 • Asistenci při výběru dodavatele a při implementaci vhodného technického řešení.
 • Kompletní revizi Vašich IFRS výkazů ve světle ESEF, IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16.
 • Zasílání aktualit z oblasti ESEF o aktuálním vývoji a prováděcích normách.
Ve větším detailu - ilustrativní obrázek

Ve větším detailu:

ESEF (European Single Electronic Format)

formát, který se bude užívat k vytváření finančních zpráv emitentů, zahrnuje XHTML a iXBRL.

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)

je rozšiřitelný značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů umožňující jednoduché elektronické sdílení výročních zpráv.

iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language)

je značkovací jazyk XHTML rozšířený o taxonomii XBRL. Díky iXBRL budou finanční výkazy jednoduše čitelné okem v jakémkoliv internetovém prohlížeči a strojově čitelné značky zároveň zajistí jednoduchou vzájemnou porovnatelnost při elektronickém zpracování. Emitenti tedy budou muset označkovat všechna čísla konsolidovaných finančních výkazů sestavených podle IFRS:

 • konsolidovaný výkaz o finanční pozici,
 • konsolidovaný výkaz o výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku,
 • konsolidovaný výkaz peněžních toků,
 • konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu.

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Miroslav Šmíd

Miroslav Šmíd

XBRL leader, Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 724 706 981

Buďte s námi v obraze