Strategické poradenství

View this page in: English

Komerční due diligence

 • Pokud společnost nebo fond soukromého kapitálu plánuje převzetí jiné firmy, je zapotřebí provést důkladnou analýzu současné a plánované výkonnosti cílové společnosti.
 • PwC v takových případech poskytuje Zprávu o komerční due diligence, která zahrnuje komplexní revizi obchodních plánů uvedené společnosti v kontextu předpokládaných tržních podmínek a konkurence v daném odvětví.
 • Díky úzké spolupráci s našimi odborníky na finanční a provozní due diligence poskytují závěry našich zpráv velmi ucelený pohled na plánovanou transakci.

Strategická analýza

 • Identifikujeme příležitosti pro zlepšování konkurenceschopnosti v rámci dodavatelského řetězce a provozního plánování.
 • Navrhujeme podporu pro zadávání zakázek a výrobních iniciativ vedoucích ke zlepšování konkurenceschopnosti.

Analýza produktů firmy

 • Pomůžeme vám dosáhnout udržitelné konkurenceschopnosti přizpůsobením nabídky požadavkům vašich zákazníků.
 • Pro tyto účely provedeme analýzu vaší nabídky a nabídek vaší konkurence (ceny, produktů, podpory prodeje), provádíme spotřebitelskou segmentaci a profilování a rozebíráme vliv navrhovaných změn na současné obchodní operace.

Pomoc při vstupu na trh

 • Podpoříme vás při rozhodování týkajícího se zhodnocení nových trhů pomocí revize tržní velikosti, růstového potenciálu, regulatorního a konkurenčního prostředí.
 • Kvantifikujeme potenciální obchodní příležitosti (měřením jejich ziskovosti), pomáháme s provozním plánováním a výběrem obchodních modelů vhodných pro vstup na nové trhy.
 • Identifikujeme a hodnotíme akviziční cíle a joint-ventures, identifikujeme synergie.
 • Detailně posuzujeme pozice akvizičních cílů na trhu (jejich produkty, interní schopnosti, spektra zákazníků) a hodnotíme udržitelnost jejich pozice.

Strategické plánování

 • Identifikujeme strategické příležitosti pr zvyšování zisku pomocí detailních analýz relevantního tržního prostředí, konkurenčního prostředí a interních firemních kapacit.
 • Formulujeme, plánujeme a monitorujeme strategické iniciativy podporující růst firmy.