Fúze a akvizice

View this page in: English

Skupina pro fúze a akvizice nabízí poradenství podnikům a korporacím, portfoliovým a institucionálním investorům a komerčním bankám v České republice a na Slovensku. Svým klientům radíme při strukturování a provádění transakcí finančního a investičního charakteru včetně podpory při zabezpečování finančních zdrojů a vyhledávání a výběru vhodných subjektů za účelem akvizice nebo prodeje.

Nabídka služeb


Poradenství při fúzích a akvizicích
 • Strategie a řízení akvizice
 • Průzkum cílových subjektů
 • Vyhodnocení cílových subjektů a podpora při jednáních
 • Komerční aspekty právní dokumentace
 • Asistence po akvizici (poakviziční integrace)

Poradenství při prodeji

 • Navržení strategie prodeje
 • Identifikace potenciálních partnerů/kupců
 • Informační memorandum a předběžné nabídky a jednání
 • Komerční aspekty právní dokumentace
 • Podrobná prověrka (due diligence)

Zabezpečování finančních zdrojů a refinancování

 • Analýza a stanovení kapitálových potřeb
 • Informační memorandum
 • Identifikace subjektů poskytujících zdroje pro financování a refinancování
 • Jednání o podmínkách poskytování finančních zdrojů (ve formě úvěrů, půjček a jmění)
 • Komerční aspekty právní dokumentace