Řízení výkonnosti zaměstnanců

Situace, ve které se můžete nacházet:

Rozhodujete se pro změnu systému řízení výkonnosti s ohledem na potřebu efektivnějšího dosahování firemních cílů. Hledáte odpovědi na otázky: Proč nedokážeme efektivně dosáhnout svých cílů, ačkoli je máme správně nastavené a svému byznysu dobře rozumíme? Jak zlepšit proces hodnocení zaměstnanců s ohledem na stanovené cíle? Jak nastavit účinný model výkonnostního odměňování?

Jak vám můžeme pomoci:

  • Pomůžeme Vám s vytvořením kompetenčního/znalostního a výkonového modelu společnosti.
  • Vytvoříme návrh individuálních i týmových cílů a souvisejících ukazatelů výkonu v návaznosti na strategii společnosti.
  • Připravíme nástroje a metodiky pro řízení výkonu zaměstnanců (struktura hodnotícího formuláře, hodnotícího rozhovoru, softwarové zpracování a další).
  • Navrhneme provázání se systémem odměňování a systémem vzdělávání a rozvoje.
  • Pomůžeme Vám při implementaci změn včetně asistence při komunikaci změn a zaškolení interních specialistů a liniového managementu na nový systém řízení výkonu.

 

Při projektech řízení pracovního výkonu využíváme metodologii Corporate performance management (CPM).  Umožňuje nám zohlednit specifika jednotlivých společností tak, aby nastavení řízení výkonnosti respektovalo současnou situaci v dané firmě. Například pro některé společnosti je nerealistické implementovat systém BSC, ale právě MBO systém může být v současných podmínkách optimální formou. Naopak, pro jiné společnosti je optimální vytvořit smíšený model řízení výkonnosti založený na BSC i MBO.