Propojujeme svět vědy, vzdělávání a byznysu

Chceme podporovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru, protože se domníváme, že je to cesta pro kvalitní vzdělávání a výzkum uplatnitelný v praxi. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru by měla umožnit takové zacílení vzdělávání a výzkumu, které bude odrážet dlouhodobé celospolečenské a tržní potřeby. Umíme vám pomoci v těchto oblastech:
 

Efektivnější řízení investic ve vzdělávání 

Napomáháme vytváření strategií a pomáháme definovat, jak by měly vypadat vzdělávací organizace 21. století. Dokážeme vám poradit, jak vzdělávací instituce efektivně řídit, aby byly schopné čelit novým výzvám. Jsme schopni vymezit formy vzdělávání a učení, které by měly být realizovány. Samozřejmě vám dokážeme pomoci i se zajištěním finančních prostředků ze soukromého či neziskové sektoru.  

Podpoříme propojení světa vědy a byznysu a pomůžeme vytvořit v Česku funkční inovační ekosystém 

Snažíme se propojit výzkumné i vzdělávací organizace více s praxí a vybudovat kolem nich tvůrčí a motivující prostředí. Jsme schopni vyhodnotit silné a slabé stránky výzkumných aktivit, jejich příležitostí a hrozeb, a navrhnout optimální postup pro další využití komerčního potenciálu. Jsme schopni definovat podmínky pro založení a fungování start-up společnosti zastupující výzkumníky a komerční partnery s ohledem na další plánované fáze projektu a to včetně řešení ochrany duševního vlastnictví.

Projekty na podporu výchovy a vzdělávání

Posoudili jsme patnáct individuálních národních projektů zaměřených na podporu výchovy a vzdělávání pro MŠMT. Díky našemu posouzení bylo možné zvýšit kvalitu předkládaných projektů a také zajistit jejich efektivní financování.

Součástí posouzení byly následující oblasti:

  • Posouzení věcné logiky
  • Posouzení projektové dokumentace
  • Řízení lidských zdrojů
  • Řízení rizik
  • Řízení kvality
  • Řízení komunikace
  • Řízení dodávek (nákupů)
Ideační workshop

Pro občanské sdružení PROTEBE live jsme připravili a facilitovali ideační workshop, jehož cílem bylo přinést nové nápady na propojení studentů designu s praxí a jak motivovat firmy ke spolupráci se studenty.

Dále jsme v rámci projektu pomohli s doporučením využití vhodných kreativních technik a nástrojů pro navrhování služby, s vymezením inovačního prostoru a s odhalením příležitostí pro inovaci a odhalením rizik a příležitostí při dalším rozvoji těchto služeb.

Podpora komercializace

V rámci projektu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme zhodnotili 30 projektů zaměřených na transfer technologií a komercializaci.

Hodnocením jsme pomohli jejich příjemcům identifikovat klíčové bariéry a rizika pro úspěšnou komercializaci a navrhli jsme doporučení pro úspěšnou realizaci projektů a udržitelnost jejich výsledků. Zároveň jsme uspořádali úspěšný seminář a konferenci zaměřené na výměnu zkušeností a podporu vzájemné spolupráce v oblasti komercializace. Své zkušenosti zde představili čeští i zahraniční experti i experti PwC.

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Jan  Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Buďte s námi v obraze