Pomáháme s veřejnou podporou

Pomáháme našim klientům vyhodnotit a aktivně řídit rizika veřejné podpory. Naše výsledky a doporučení opíráme o ekonomické a finanční analýzy a znalost legislativního prostředí.

Naší přidanou hodnotou je jedinečná schopnost poradit ať již soukromému anebo veřejnému subjektu, v jakých případech a do jaké míry se ho problematika veřejné podpory dotýká.

Ze zkušeností víme, že využívání veřejných zdrojů vytváří předpoklady pro naplnění znaků veřejné podpory, nicméně je možné nalézt řešení slučitelná s jejími pravidly. Klientům navrhujeme doporučení a postupy, která jim pomáhají pravidla veřejné podpory dodržet.
 

Náš tým poskytuje klientům expertní kapacity také při řešení konkrétních sporů a pomáhá v řízení s příslušnými orgány ať již z procesních anebo právních aspektů.

Dodržování pravidel veřejné podpory

Klientům pomáháme pochopit a vyhodnotit oblasti, které mají dopad na veřejnou podporu.

V rámci dodržování pravidel veřejné podpory:

 • Posuzujeme plánovanou realizaci podnikatelského záměru, zda může zakládat veřejnou podporu.
 • Připravujeme analýzu scénářů a zasazujeme je do souladu s pravidly veřejné podpory.
 • Navrhneme firemní strategie pro poskytování podpory v rámci několika režimů a její možné kumulace (kombinace).
 • Zpracováváme finanční analýzy k prokázání slučitelnosti záměru s pravidly veřejné podpory.
 • Pomáháme s nastavením financování v rámci veřejné podpory slučitelné bez nutnosti notifikace, ale i s předchozí notifikací.
 • Poradíme s přípravou notifikací u jednorázových podpor, ale i programů.
 • Realizujeme na míru šité školení a semináře k problematice veřejné podpory. 
Poradenství při řízeních o nedovolené podpoře

Klientům radíme při řešení sporů ohledně porušení pravidel veřejné podpory a zajištujeme ověření kontroly plnění.

V rámci řešení sporů a ověření dodržování plnění

 • Asistujeme klientům při sporech u nedovolené podpory na národní úrovni.
 • Pomáháme s přípravou podpůrných materiálů při procesních řízeních před Evropskou komisí v oblasti poskytování nedovolené podpory.
 • Připravujeme klientům řešení ke snížení dopadů nedovolené veřejné podpory.
 • Pomáháme se zajištěním pravidelných kontrol spojených například s řešením vyrovnávacích plateb u služeb obecného hospodářského zájmu.
 • Připravujeme doporučení v interpretaci obchodních výsledků k prokázání dodržování souladu s pravidly veřejné podpory.

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Buďte s námi v obraze