Kontrolujeme hospodaření a veřejné zakázky

Pomáháme subjektům veřejného sektoru dodržovat jejich zákonné povinnosti související s hospodařením s veřejnými prostředky a veřejnými zakázkami. 
 

Známe všechna úskalí zadávání veřejných zakázek? Zadáváme veřejné zakázky správně?
  • Provedeme kontrolu formální a věcné správnosti dokumentace realizovaných veřejných zakázek.
  • Provedeme systémové posouzení realizace zadávacích řízení s důrazem na efektivnost zadávacích postupů a soulad s legislativou.
  • Pomůžeme vám s kontrolou dodržování sjednaných smluvních podmínek.
  • Poskytneme metodickou podporu v této oblasti.
Máme přehled, jak se v organizaci nakládá s veřejnými prostředky? Hospodaříme efektivně?
  • Provedeme nezávislé prověření a posouzení vybraných řídících a kontrolních postupů.
  • Provedeme analýzu vybraných oblastí hospodaření a navrhneme opatření pro jejich zefektivnění.
Kontrola realizovaných veřejných zakázek ve státním podniku

Provedli jsme prošetření zadávání a realizace veřejných zakázek státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se zaměřením na efektivnost vynaložených prostředků, potenciální dělení zakázek a další okolnosti plnění zakázek.

Vyhodnocení efektivnosti zajišťování externích služeb a dodávek

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme realizovali prověření způsobu a efektivnosti zajišťování externích služeb, dodávek a stavebních prací státních podniků DIAMO a Palivový kombinát Ústí.

Prověření hospodaření Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Provedli jsme prověření hospodaření a nakládání s majetkem u Správy NP a CHKO Šumava. Dále jsme provedli analýzu vybraných smluvních vztahů a související procesně právní analýzu, personální audit a kontrolu provedených výběrových řízení.

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Jan  Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Buďte s námi v obraze