Budujeme chytrou veřejnou správu

Trendem, kterým se v současnosti ubírá většina měst a státní správa, je zavádění tzv. chytrých řešení, rozvoj eGovernmentu a využívání moderních technologií. Naše aktivity v oblasti chytré veřejné správy zahrnují analýzu oblastí, kde je vhodné a účelné zavádět tato řešení. Dále spolupráci s technologickými firmami na možnostech využívání chytrých řešení, hledání finančních zdrojů pro jejich financování, vytváření studií proveditelnosti včetně obchodních plánů a vývoj nových komunikačních platforem pro úřady a občany. S jakými tématy vám umíme v této oblasti poradit?

Srozumitelná a efektivní prezentace výsledků vaší činnosti

Lidé jsou dnes přehlceni informace. V jejich záplavě se navíc těžko orientují. Nabízíme vám vytvoření jednoduché, rychlé a efektivní platformy pro komunikaci vedení úřadu nebo města s občany. Tato platforma vám umožní atraktivní a srozumitelnou formou prezentovat klíčové informace o vaší organizaci a prezentovat ta nejdůležitější data i v reálném čase.

Jak pracovat s rostoucím objemem dat

Všechny organizace mají v současnosti k dispozici stále více a více dat a informací, které jim i jejich zákazníkům mohou usnadnit práci i život. Důležitou podmínkou je o těchto datech vědět, mít je k dispozici a umět je využívat. Zejména v případě veřejné správy však shromážděná data nemusí sloužit jen interně dané organizaci, ale ve formě otevřených dat mohou být k dispozici a sloužit i veřejnosti a občanům. 

Změny procesů a jejich zavedení v návaznosti na nová technologická řešení

Zaměřujeme se rovněž na procesní stránku při zavádění chytrých řešení ve veřejné správě, jejich přizpůsobení novým podmínkám a optimalizaci. Rozvoj chytré veřejné správy chápeme nejen jako vývoj nových aplikací a technologických řešení, ale především jako způsob, jak zefektivnit činnost veřejné správy a jejích služeb pro občany. Každé „chytré řešení“ proto posuzujeme z pohledu jeho reálného přínosu, tj. například úspory času nebo nákladů. 

Citizen/Enterprise Dashboard

Pro města, státní správu a jimi vlastněné organizace a podniky jsme vyvinuli aplikaci Citizen Dashboard (respektive Enterprise Dashboard). Tento nástroj pomáhá lépe komunikovat s odbornou a širokou veřejností i případnými investory a prezentovat výsledky činnosti. Cílem Dashboardu je atraktivní, moderní a srozumitelnou formou zpracovat agendu dané organizace, prezentovat ta nejdůležitější a nejzajímavější data a alespoň část z nich zobrazovat v reálném čase. První verze Dashboardu byla spuštěna pro Statutární město Liberec, další verzi si vybral státní podnik Palivový kombinát Ústí jako svou oficiální domovskou stránku. Citizen Dashboard byl oceněn Ministerstvem vnitra ČR, které si naše řešení vybralo jako příklad dobré praxe v kategorii Přívětivý úřad 2016.

Analýza možností pro zavedení cloudových služeb ve veřejné správě České republiky

Připravili jsme studii zaměřenou na cloudová řešení a možnosti jejich využívání v prostředí veřejné správy v České republice. Studie zahrnovala charakteristiku eGovernment cloudu, legislativního prostředí, opírala se o cenovou výhodnost dle metodiky TCO a byla doplněna analýzou zahraničních zkušeností. V rámci projektu jsme rovněž zmapovali možnosti využití EU fondů pro cloudové služby ve veřejné správě. 

Strategie pro oblast výstavby sítí NGA a možných čerpání dotací v této oblasti

Vypracovali jsme návrh strategie jednoho z velkých vlastníků telekomunikační infrastruktury, zaměřený na možnosti jeho zapojení do koncepce rozvoje páteřních sítí v majetku státu včetně možnosti čerpání dotací na budování, rozšiřování a modernizaci infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. Součástí strategie byl obchodní plán rozvoje a využití vysokorychlostní infrastrukturní sítě. Dále jsme připravili případovou studii pro konkrétní oblast, která obsahovala vyčíslení nákladové a výnosové stránky v různých variantách podle technologického řešení a výpočet finančních ukazatelů návratnosti investice.

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Jan  Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Buďte s námi v obraze