Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Strategické poradenství pro finanční instituce

PwC Fusion Solutions přináší jiný pohled na řízení businessu

Komplexita řízení finančních služeb vyžaduje dnes bezvadnou alokaci dostupných zdrojů za využití jejich maximální efektivity, individuální přístup ke klientům a rozvoj stávajících i nových obchodních kanálů. Dosáhnout růst v těchto oblastech není možné bez vytěžení podnikových dat a jejich důkladné analýzy. PwC kombinuje expertní znalosti konzultantů s moderními datovými operacemi a dosahuje tak u svých klientů vynikajících výsledků.

Elektronické kanály v bankovnictví jako nový standard

Komfort zákazníků a obchodníků je dnes mimo jiné definován rychlostí, dostupností, mobilitou a časovou nezávislostí. Klientské aplikace na správu a zřizování finančních produktů jsou na trhu již standardem. Obdobné nástroje pro obchodníky zvyšují jejich úspěšnost u zákazníků a tím pádem podporují růst výnosů. Jak s tímto fenoménem pracujeme v rámci PwC Fusion Solutions?

Strategická partnerství

Partnerství PwC s významnými hráči na trhu zajišťují klientům vysokou odbornost a přidanou hodnotu našeho poradenství. Řídíme a navrhujeme strategická partnerství našich klientů. 


Čtěte více zde ➤

View more

Řízení zdrojů

 • Zvyšování výkonnosti obchodní sítě včetně motivačních schémat.
 • Implementace změn v souladu s perosnální politikou firmy.


Čtěte více zde ➤

View more

Segmentové strategie

Máme bohaté zkušenosti se segmentací klientů retailu a malých a středních podniků. Cílem strategií je po poznání zákaznického chování nastavit optimální akviziční, servisní a cenový model.


Čtěte více zde ➤

View more

Value proposition

 • Pochopení zákaznických potřeb a formulace hlavní nabídky služby pro zákazníka
 • Analýzy klientských segmentů, produktový management, cenotvorba
 • Řízení produktového portfolia s cílem zvyšování výnosů a ziskovosti


Čtěte více zde ➤

View more

Řízení procesů

 • Optimalizace procesů za účelem zrychlení, zlevnění a/nebo zvýšení kvality
 • Reorganizace procesního řízení, standardizace činností, řízení správy dokumentů.


Čtěte více zde ➤

View more

Zvyšování výnosů

mplementace cenových modelů na základě inovativních metod.
Principy řízení portfolia s důrazem na snižování odchodovosti klientů.
Optimalizace poplatkové politiky.


Čtěte více zde ➤

View more

Řízení nákladů

 • Řízení cenové politiky prostřednictvím selektivního snižování / zvyšování cen.
 • Analýza nákladovosti klientských segmentů.
 • Implementace anti-fraud standardů do denní operativy.


Čtěte více zde ➤

View more

Řízení distribučních kanálů

Analýza, návrh a implementace zvyšování produkce a snižování nákladů v pobočkové síti.
Návrh a implementace nových elektronických kanálů do distribuční strategie firmy.


Čtěte více zde ➤

View more

Řízení vztahů se zákazníky

 • Zvýšování zákaznické spokojenosti.
 • Zavádění customer excellence do stávajících provozních modelů.


Čtěte více zde ➤

View more

 

Více referenčních studií Vám rádi zašleme, prosím kontaktujte nás:

Kontaktní formulář

Kontakty

Petr Ložek

Petr Ložek

vedoucí partner, Technology Consulting, PwC Česká republika

Tel: +420 724 258 609

Zůstaňte s námi v kontaktu