Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

EBA zpřísňuje pravidla outsourcingu

Evropský orgán pro bankovnictví vydal nové pokyny týkající se outsourcingových uspořádání, jež jsou určeny bankám, investičním společnostem a platebním společnostem. Nové pokyny se zaměřují na rostoucí počet a měnící se podobu používaných outsourcingových uspořádání, která hojně vznikají v technologiemi poháněném finančním sektoru. Cílí na klíčová rizika, spojená s těmito změnami, prostřednictvím harmonizování a posilování regulatorního rámce a požadavků na finanční instituce. Pokyny vstoupí v platnost 30. června 2019.

Jaké novinky přinesou nové pokyny?

 • Strategie outsourcingu: Finanční instituce by měly mít zdokumentovanou strategii outsourcingu, která definuje hlavní fáze životního cyklu outsourcingového uspořádání.
 • Zhodnocení kritičnosti nebo důležitosti outsourcované funkce: Nově dodatečná kritéria zvažují nahraditelnost outsourcingového uspořádání.
 • Kompletní prověření potencionálního poskytovatele outsourcingu: Zdokumentované prověření poskytovatele před vstoupením do outsourcingového uspořádání nově zvažuje lidská práva, ochranu životního prostředí a pracovní podmínky.
 • Obsah outsourcingového uspořádání: Pokyny zahrnují nové minimální požadavky a povinné smluvní klauzule.
 • Zhodnocení rizik: Nově je třeba zhodnotit a monitorovat potencionální dopad outsourcingového uspořádání na provozní riziko (ochrana dat, riziko koncentrace, step-in risk, riziko sub-outsourcingu atd.)
 • Řízení a dohled outsourcingových uspořádání: Je nutné trvale monitorovat výkon poskytovatele služeb. Interní audit získává větší váhu a plní roli tzv. třetí linie ochrany.
 • Vnitroskupinový outsourcing: Musí být subjektem stejného regulatorního rámce a dohledu jako outsourcing poskytovatelům mimo skupinu.
 • Strategie ukončení outsourcingu: Nově je požadováno definovat „únikovou strategii“ pro všechny outsourcované funkce, které byly vyhodnoceny jako kritické nebo důležité.

Pokyny týkající se outsourcingu od EBA redefinují životní cyklus vztahů vznikajících outsourcingem
Pokyny týkající se outsourcingu od EBA redefinují životní cyklus vztahů vznikajících outsourcingem

Jak PwC pomůže vaší společnosti posunout outsourcing na vyšší úroveň

PwC vyvinulo standardizovaný postup, který ověřenými metodami zhodnotí současný stav outsourcingu ve vaší organizaci a definuje následné kroky, jež zajistí požadovaný stav compliance a minimalizují dopad na každodenní provoz.

Přístup PwC

Krok 1 – Mobilizace

Mobilizace projektu:

 • identifikovat zúčastněné strany a účastníky projektu,
 • připravit zahájení,
 • nastavit řídící procesy projektu.


Zaškolení zúčastněných stran –

 • představit pokyny k outsourcingu od EBA účastníkům projektu,
 • získat první náhled na připravenost organizace,
 • odsouhlasit klíčové kroky projektu.

View more

Krok 2 – Zhodnocení

Gapová analýza:

 • zmapovat aktuální situaci,
 • identifikovat, co je třeba udělat, aby bylo dosaženo požadovaného stavu compliance.

View more

Krok 3 – Plánování

Plánování:

 • vyvinout mapu projektu s prioritizací založenou na rizikovosti,
 • odsouhlasit časový plán projektu.

View more

Krok 4 – Zavedení

Implementace do vaší organizace –

 • implementace odsouhlasených změn do vaší organizace


Implementace do organizace vašich poskytovatelů:

 • aktualizace stávajících uspořádání ve spolupráci s poskytovateli,
 • ověření vhodnosti vašich poskytovatelům za zvážení nových požadavků.

View more


PwC jako váš univerzální poradce

Jako víceoborová (může zůstat klidně i multidisciplinární) expertní společnost vám na základě nových pokynů k outsourcingu od EBA pomůžeme přizpůsobit stávající a budoucí procesy k žádoucímu stavu compliance. Náš regulatorní tým zahrnuje právníky, konzultanty řízení (nevím co místo toho), obchodní a procesní analytiky, specialisty na řízení rizik a IT specialisty, kteří dokáží pokrýt různorodé situace, v nichž vaše organizace využívá outsourcingu, a podpoří vás během přijetí nového standardu compliance pro tato uspořádání.

Kontakty

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Radek Buršík

Radek Buršík

Partner, PwC Legal

Tel: +420 251 152 509

Zůstaňte s námi v kontaktu