Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Podpora komunit

Sdílíme naše znalosti a zkušenosti se společensky prospěšnými startupy a neziskovým sektorem

Věříme, že sdílením znalostí a zkušeností našich odborníků můžeme neziskovým organizacím pomoci naplňovat jejich cíle, a pozitivně tak působit na společnost, v níž žijeme. Naší vizí je rozvoj vzdělávání a předávání zkušeností z oblastí, ve kterých dlouhodobě působíme. V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání.

Odborné dobrovolnictví – podporujeme ostatní v jejich růstu

Podporujeme ostatní v jejich růstu. Jako poradenská společnost předáváme své zkušenosti zejména sociálním podnikům, které hledají řešení celospolečenských problémů.

Sociální start-upy i existující sociální firmy podporujeme tímto způsobem od roku 2012. Především v oblasti nastavení podnikatelských a finančních modelů či plánů a také při získávání investora. Start-upům poskytujeme rovněž konzultace ohledně udržitelnosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti v daňové a právní oblasti. Jedním z našich strategických partnerů je Impact Hub Praha, který organizuje soutěž Social Impact Award.

 • Partnerství se Social Impact Award
  Již několik let jsme hrdým partnerem této nejrozsáhlejší mezinárodní soutěže a programu pro mladé lidi, kteří chtějí realizovat své nápady, a tak měnit svět k lepšímu.

  Ze všech přihlášených start-upů vybírá porota, v níž máme zastoupení, 10 finalistů, kteří mají možnost účastnit se letního akceleračního a vzdělávací programu v PwC.

  Prostřednictvím mentorů z řad našich zaměstnanců jim pomáháme nastavit a nastartovat procesy tak, aby se jejich start-upy staly plně podnikatelsky funkční a finančně udržitelné.

  Spolupráce se SIA je nedocenitelnou zkušeností pro naše kolegy. Při mentorování mají možnost aplikovat své znalosti, rozvíjet dovednosti a nahlížet na danou obchodní příležitost z jiné perspektivy. I to je posouvá v jejich profesním rozvoji.

View more

Pro bono aktivity – peníze až na druhém místě

Dlouhodobě spolupracuje s řadou neziskových organizací a své auditní a další služby jim poskytujeme zcela zdarma, nebo za zvýhodněných podmínek. 

Velmi si vážíme toho, jak tyto organizace svou činností přispívají ke zlepšení celé společnosti, pokud je i vám jejich poslání blízké, neváhejte je podpořit.

Pro bono poradenské služby poskytují experti PwC také v rámci projekty Chytré karantény, reagujícím na krizi spojenou s pandemií viru Covid-19. Přečtěte si víc.
 

View more

Filantropické aktivity - dělíme se o to, co máme

Vánoční charita s tradicí je jedním z našich nejdéle trvajících fundraisingových projektů. Kromě podpory neziskových organizací, které jsou vybrány zaměstnanci, mohou od roku 2019 zaměstnanci nominovat také příběhy jednotlivců, na které spolu s kolegy prostřednictvím vánoční sbírky přispívají. Každý z příběhů a organizací finančně podpoří také PwC ČR.

V roce 2019 byla mezi nominované organizace a příběhy rozdělena částka 421 581 Kč.

View more

Zapojujeme se a spolupracujeme

 • Svět byznysu a  neziskového sektoru propojujeme i na poli vzdělávání – zaměstnancům našich partnerských sociálně zaměřených podniků umožňujeme účast na interních školeních PwC.

  Nadace Via
   – pojí nás filantropické partnerství v soutěži Cena Via Bona
  Fond ohrožených dětí – nejdéle podporovaná organizace v rámci vánoční charity
  Linka bezpečí – organizace, kterou zaměstnanci vybrali do vánoční charity
  Borůvka Praha o.p.s. – každý rok pořádáme sbírku oblečení, které následně věnujeme k prodeji v charitativním bazárku Koloběh, který Borůvka o. p. s. provozuje. Neprodejné věci putují k těm, kteří ho potřebují.

 • Jsme členy největší platformy Byznys pro společnost, která sdružuje firmy zabývající se odpovědným podnikáním v České republice. Organizuje řadu kurzů, seminářů, workshopů, ale i diskuzních panelů, kde se aktivně zapojujeme a vystupujeme.

 • Na základě naší dobré praxe se prezentujeme i v různých soutěžích jako je Top odpovědná firma, Ceny SDGs apod.

 

View more

Kontakty

Tomáš Leixner

Tomáš Leixner

Firemní odpovědnost, PwC Česká republika

Tel: +420 724 442 948

Jana Válková

Jana Válková

Firemní odpovědnost, PwC Česká republika

Tel: +420 735 729 784

Buďte s námi v obraze: