Podpora komunit

Sdílíme naše znalosti a zkušenosti se sociálními organizacemi a neziskovým sektorem

Věříme, že sdílením znalostí a zkušeností našich odborníků můžeme neziskovým organizacím pomoci naplňovat jejich cíle, a pozitivně tak působit na společnost, v níž žijeme. Naší vizí je rozvoj vzdělávání a předávání zkušeností z oblastí, ve kterých dlouhodobě působíme. V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání.

Odborné dobrovolnictví – podporujeme ostatní v jejich růstu

Podporujeme ostatní v jejich růstu. Jako poradenská společnost předáváme své zkušenosti zejména sociálním podnikům, které hledají řešení celospolečenských problémů.

Sociální start-upy i existující sociální firmy podporujeme tímto způsobem od roku 2012. Především v oblasti nastavení podnikatelských a finančních modelů či plánů a také při získávání investora. Start-upům poskytujeme rovněž konzultace ohledně udržitelnosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti v daňové a právní oblasti. Jedním z našich strategických partnerů je Impact Hub Praha, který organizuje soutěž Social Impact Award.

 • Partnerství se Social Impact Award
  Již několik let jsme hrdým partnerem této nejrozsáhlejší mezinárodní soutěže a programu pro mladé lidi, kteří chtějí realizovat své nápady, a tak měnit svět k lepšímu.

  Ze všech přihlášených start-upů vybírá porota, v níž máme zastoupení, 10 finalistů, kteří mají možnost účastnit se letního akceleračního a vzdělávací programu v PwC.

  Prostřednictvím mentorů z řad našich zaměstnanců jim pomáháme nastavit a nastartovat procesy tak, aby se jejich start-upy staly plně podnikatelsky funkční a finančně udržitelné.

  Spolupráce se SIA je nedocenitelnou zkušeností pro naše kolegy. Při mentorování mají možnost aplikovat své znalosti, rozvíjet dovednosti a nahlížet na danou obchodní příležitost z jiné perspektivy. I to je posouvá v jejich profesním rozvoji.

View more

Pro bono aktivity – peníze až na druhém místě

 • Kromě mentoringu podporujeme sociálně zaměřené podniky, ale i jedince, které se octnou v bezpráví, formou odborných služeb zcela zdarma, nebo za ceny snížené natolik, aby vyhovovaly finančním možnostem těchto podnikům.

  Velmi si vážíme toho, jak tyto podniky svou činností přispívají ke zlepšení celé společnosti, a proto jim poskytujeme pro bono auditní služby. Pokud vás jejich poslání oslovuje, podpořte je i vy.

 • Pro bono služby nabízí i naše právní oddělení. Aktivně pomáhá řešit státní nedostatky, které mají dopad na občany České republiky.  Obhajuje jedince,  kteří mají určité zdravotní problémy a ocitnou se v bezpráví, kdy jim pojišťovna odmítne hradit léčbu.

  Zde si můžete přečíst, v jakých mediálně známých sporech jsme pomohli: 

View more

Filantropické aktivity - dělíme se o to, co máme

 • Vánoční charita s tradicí je jedním z našich nejdéle trvajících fundraisingových projektů. Každý rok vybírají zaměstnanci peníze na tři neziskové organizace, které si sami zvolili.  PwC ČR vybranou částku od zaměstnanců zdvojnásobí a výsledná suma jde na podporu tří vybraných organizací.

  Námi zvolené neziskové organizace korespondují s naší vizí. Z tohoto důvodu podporujeme ty, kteří se věnují tématům a programům zaměřeným na děti a mladé lidi, kteří pocházejí ze složitého sociálního prostředí. Nebo případně také těm, kterým hrozí jakékoliv vyloučení ze společnosti.

  Jaké konkrétní projekty jsme v tomto roce podpořili?

  V roce 2017 jsme v  16. ročníku Vánoční charity darovali 280 000 Kč na aktivity podporující vzdělávání, rozvoj talentu a sebedůvěry znevýhodněných dětí a hendikepovaných.

  150 000 Kč pro Fond ohrožených dětí
  Jde o historicky nejdéle podporovanou organizaci ze strany našich zaměstnanců.  Finanční částka bude využita na podporu provozu tří Klokánků (Štěrboholy, Chodov a Brno-Líšeň).

  100 000 Kč pro Linku bezpečí
  Spolupráci jsme navázali v roce 2013 a finanční dar pomůže financovat on-line kampaň www.zastavsikanu.cz a současně příspěvek podpoří nákup vizuálů, které jsou součástí informační kampaně v metru.

  30 000 KČ pro Startujeme, o.p.s.
  Tuto částku jsme darovali občanskému sdružení a zároveň provozovateli interní kavárny v budově naší pražské kanceláře k financování pracovních míst pro lidi s lehkým mentálním postižením. Díky tomuto příspěvku dostanou zaměstnanci kavárny nové uniformy.

 

 

 • Dobročinné snídaně
  Mezi další, ale velice oblíbený typ podpory, patří dobročinné snídaně. Zaměstnanci sami napečou různé dobroty a své výrobky následně prodávají ostatním kolegům. Výtěžek putuje na podporu kavárny Startujeme, o.p.s.

View more

Podporujeme sociální podnikání

V roce 2015 jsme zahájili spolupráci se sociálním podnikem Startujeme o.p.s., provozovatelem naší interní kavárny. Prostřednictvím tohoto partnerství jsme zabezpečili práci téměř desítce lidí s lehkým mentálním postižením. 

View more

Zapojujeme se a spolupracujeme

 • Svět byznysu a  neziskového sektoru propojujeme i na poli vzdělávání – zaměstnancům našich partnerských sociálně zaměřených podniků umožňujeme účast na interních školeních PwC.

  Nadace Via
   – pojí nás filantropické partnerství v soutěži Cena Via Bona
  Fond ohrožených dětí – nejdéle podporovaná organizace v rámci vánoční charity
  Linka bezpečí – organizace, kterou zaměstnanci vybrali do vánoční charity
  Startujeme, o.p.s. – provozovatel interní kavárny
  Borůvka Praha o.p.s. – každý rok pořádáme sbírku oblečení, které následně věnujeme k prodeji v charitativním bazárku Koloběh, který Borůvka o. p. s. provozuje. Neprodejné věci putují k těm, kteří ho potřebují.
  Forewear – ze sbírky oblečení se vyberou nepoužitelné kousky, které se recyklují a dále použijí na výrobu obalů na knihy, počítače či zápisníky

 • Jsme členy největší platformy Byznys pro společnost, která sdružuje firmy zabývající se odpovědným podnikáním v České republice. Organizuje řadu kurzů, seminářů, workshopů, ale i diskuzních panelů, kde se aktivně zapojujeme a vystupujeme.

 • Na základě naší dobré praxe se prezentujeme i v různých soutěžích jako je Top odpovědná firma, Ceny SDGs apod.

 

 

View more

Kontakty

Tomáš Leixner

Tomáš Leixner

Firemní odpovědnost, PwC Česká republika

Tel: +420 724 442 948

Buďte s námi v obraze: