Péče o životní prostředí

Eliminujeme dopad naší činnosti na okolní svět

Velmi nám záleží na tom, jak ovlivňujeme prostředí kolem nás. Proto podnikáme konkrétní, měřitelné kroky, abychom snižovali dopad našich aktivit, a informujeme o tom i veřejnost. Měříme a vykazujeme naši uhlíkovou stopu podle celosvětových standardů Greenhouse Gas Protocol. A v souladu s tímto přístupem si vybíráme také naše dodavatele.

Pracujeme na snižování naší uhlíkové stopy

 • Zavázali jsme se řídit a snižovat veškeré dopady našeho podnikání na životní prostředí. Hlavním cílem je snížit uhlíkovou stopu prostřednictvím všech relevantních faktorů.
 • Letos jsme uhlíkovou stopu na 1 zaměstnance opět snížili (v porovnání s předchozím rokem jde o 16 %).

 

 

View more

Zelené dobrovolnictví

 • V PwC máme možnost věnovat jeden pracovní den ročně dobrovolnickým aktivitám.
 • V roce 2017 jsme tak strávili celkem 416 hodin v rámci fyzického dobrovolnictví.
   

Podívejte se, jak si Zelené dny užívali naši kolegové z daňového oddělení minulý rok.

View more

Žijeme a pracujeme ekologicky každý den

Klíčové oblasti zájmu a činnosti, kterými chceme snížit náš vliv na životní prostředí:

 • Měření spotřeby energií a minimalizace produkce emisí CO2
  Zefektivňujeme procesy a investujeme do technologických inovací, zejména v rámci naší nové budovy.
 • Recyklace v kanceláři
  Neustále pracujeme s našimi zaměstnanci a dodavateli na snižování množství odpadu. Jeho likvidaci provádí najatý dodavatel, se kterým spolupracujeme na měření a vykazování množství odpadu v každé z našich kanceláří. Aktuálně recyklujeme papír, plasty, sklo, baterie, světla a kov.
 • Podpora ekologického cestování
  Doporučujeme zaměstnancům používat alternativní způsoby dopravy při dojíždění do práce či ke klientům. Naše budova disponuje zázemím pro cyklisty, a činí tak dojíždění na kole snadnějším. Ve velké míře také využíváme sdílenou dopravu v jednom vozidle, je-li tato varianta pro naše zaměstnance možná. Současně se  snažíme využívat nové technologie, např. videokonference, webová setkání apod.
 • Interní kampaně se zaměřením na životní prostředí
  Každý rok organizujeme interní kampaň Zelené dny, jejímž prostřednictvím informujeme naše zaměstnance o spotřebě energií v budově či o možnostech recyklace, a inspirujeme je takto k udržitelnému životnímu stylu.
 • Ekologické iniciativy v rámci provozu kanceláře
  Ve všech našich kancelářích jsou tiskárny automaticky přednastaveny na oboustranný tisk. Používáme certifikovaný papír EU Ecolabel, Green range a PEFC.
 • Zelené dobrovolnictví
  Prostřednictvím netradičního teambuildingu pomáháme v přírodě v okolí našich kanceláří i fyzicky – čistíme lesy, a tím přírodě z části vracíme to, co si svou činností bereme, zpět.

View more

Kontakty

Tomáš Leixner

Tomáš Leixner

Firemní odpovědnost, PwC Česká republika

Tel: +420 724 442 948

Jana Válková

Jana Válková

Firemní odpovědnost, PwC Česká republika

Tel: +420 735 729 784

Buďte s námi v obraze: