PwC – vydej se na cestu

Ukaž nám svou kariérní cestu a my ti na ni pomůžeme

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C 43246 ("Organizátor"), tímto odvolává vypsanou výhru v soutěži "PwC - Vydej se na cestu" ("Soutěž") ve smyslu § 2888 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že účastník, který v rámci soutěže již podmínky splnil, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se splněním podmínek soutěže. Právo na úhradu účelně vynaložených nákladů zaniká, pokud nebude uplatněno do 31.5.2019.  

Kontakty

Barbora Bradáčová

Tax & Legal recruitment, Project Coordinator - Graduate recruitment activities, PwC Česká republika