Znalecké posudky

View this page in: English

Znalecký posudek je nezávislé a objektivní hodnocení, které může být jedním z podkladů při rozhodování institucí (například finanční úřad nebo soud). Lze jej také využít jako důkazní prostředek.

Obzvláště velký význam mají znalecké posudky v situacích, kdy se strany sporu domnívají, že existuje několik možných způsobů řešení nebo výkladů určitého problému a pro objektivní rozhodnutí je zapotřebí posouzení znalce.


Společnost PwC ČR vám, coby znalecký ústav disponující příslušným oprávněním, může vyhotovit znalecký posudek především v těchto oblastech:

Znalecké posudky - ilustrativní obrázek


Rádi vám vyjdeme vstříc i v individuálních situacích, proto nás kontaktujte.