Mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur

View this page in: English
Mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur - obrázek
 • Jste zahraniční společnost, která hodlá investovat v České republice?
 • Jste česká společnost, která plánuje expanzi svých aktivit do zahraničí?
 • Může vaše společnost využít holdingové či finanční struktury s mezinárodními prvky za účelem optimalizace skupinové daňové zátěže?
 • Hradí vaše společnost platby do zahraničí např. ve formě dividend, úroků či poplatků za služby?
 • Spolupracujete v České republice se zahraničními partnery?

Specializovaný tým odborníků společnosti PwC vám odpoví na otázky týkající se mezinárodních transakcí, navrhne daňově optimální strukturu podnikání či doporučí změnu existující struktury, čímž vám umožní snížit daňové náklady a zvýšit zisky.

 


Typické projekty

 • transakce s mezinárodním prvkem
  • poradenství v oblasti mezinárodní fakturace za zboží či služby včetně poradenství při aplikaci srážkové daně
  • problematika vzniku a zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
  • analýza smluv z pohledu daňové optimalizace včetně posouzení daňové uznatelnosti poplatku za manažerské služby
 • navržení holdingových či finančních struktur
  • návrh optimální daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí
  • návrh a realizace daňově efektivních holdingových a finanční struktur
  • návrh struktur využívajících tzv. daňové ráje
 • optimalizace existujících struktur
  • revize existujících strategií a struktur podnikání a doporučení úprav, které umožní  dosáhnout daňových úspor
  • návrh struktur pro změnu vlastnictví nehmotného majetku (jako např. ochranných známek) v rámci skupiny

 

Publikace

Stáhnout

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2015/16*

Celosvětový přehled daní právnických osob 2015/2016 vám nabízí ucelené informace o daňových systémech v oblasti korporátních daní ve více než 150 zemích celého světa.

Přehled, sestavený daňovými odborníky PwC v každé jednotlivé zemi, obsahuje mimo jiné změny v daňové legislativě i klíčové informace o daních z příjmu, nepřímých daních, skupinovém zdanění, úvěrech a pobídkách, odpočtech a mnoho dalšího.

Více o Celosvětovém přehledu daní právnických osob 2015/2016 (pdf 8 MB)

Nejaktuálnější informace, aktualizované v průběhu celého roku naleznete na www.pwc.com/taxsummaries

 

 

* K dispozici pouze v anglickém originále