Řízení nákladů na zaměstnance

View this page in: English

Pomocí důkladné analýzy vašich nákladů na mzdy a zaměstnaneckých výhod vám pomůžeme vytvořit a zavést efektivní systém odměňování.


Nabídka služeb
 

Zaměstnanecké akciové plány obrázek
  • Vyčíslení současných nákladů na zaměstnance
  • Sledování nákladů vynaložených při současném systému zaměstnaneckých výhod (tj. služební automobil, penzijní připojištění, ubytování, školení, využití sportovních zařízení, využití předškolních zařízení atd.)
  • Revize způsobu poskytování zaměstnaneckých výhod včetně identifikace daňových problémů a problémů v oblasti sociálního zabezpečení/zdravotního pojištění
  • Návrh a implementace struktury odměňování podle specifických potřeb klientů při zohlednění důležitých faktorů, jako je daňový odečet nákladů, zdanění příjmů zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a postupů
  • Vyčíslení úspor dosažených při zavedení doporučované struktury odměňování
  • Implementace schváleného plánu
  • Vypracování materiálů seznamujících zaměstnance s novou politikou a strukturou odměňování
  • Všestranná pomoc při zavedení plánu odměňování, odborný dohled a průběžné konzultace
  • Průběžné daňové a právní poradenské služby