Jak to může dopadnout

Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o situace, ve kterých naše spolupráce s klientem dopadla navýsost dobře:

 

  • v soudním řízení jsme úspěšně obhájili daňovou uznatelnost odměny za manažerské služby ve výši 100 mil. Kč

  • u soudu jsme byli úspěšní i s prokázání osvobození od daně z přidané hodnoty u zdanitelných plnění v celkové výši 30 mil. Kč

  • soud nám dal za pravdu a umožnil klientovi, aby si snížil základ daní o dohadnou položku na vystavené dobropisy ve výši 70 mil. Kč

  • zabránili jsme překvalifikaci smlouvy o dílo na smlouvu o mezinárodním pronájmu pracovní síly a tím i dodatečnému doměření daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši    1 mil. Kč

  • v odvolacím řízení klient s naší pomocí úspěšně obhájil daňovou uznatelnost úrokových nákladů ve výši 118 mil. Kč

  • v odvolacím řízení jsme prokázali nesprávný procesní postup správce daně při provádění daňové kontroly, čímž bylo dosaženo zrušení dodatečných platebních výměrů v celkové výši 40 mil. Kč

  • v průběhu daňové kontroly jsme zabránili překvalifikaci manažerských služeb na závislou činnost a dodatečnému vyměření daně ve výši 10 mil. Kč

  • v průběhu daňové kontroly jsme úspěšně argumentovali uplynutím prekluzívní lhůty a zabránili dodatečnému doměření daně ve výši 3 mil. Kč

  • podařilo se nám úspěšně obhájit nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zahraniční osobě ve výši 60 mil. Kč

 

Zpět na šachovnici s tématy partie o daňových sporech