Daňová politika

V této sekci vám budeme průběžně přinášet nezávislé názory a analýzy týkající se daňové politiky a daňových reforem prováděných v České republice. Podělíme se s vámi o tzv. best practice přístupů na mezinárodní scéně a budeme s vámi sdílet novinky v této oblasti na evropské i mezinárodní úrovni.

Naším cílem je podpořit otevřenou komunikaci mezi soukromým sektorem a veřejnými institucemi, efektivně zprostředkovat zpětnou vazbu mezi oběma „světy“ a s oběma stranami sdílet naše odborné názory či doporučení.

Naleznete zde například pravidelné  komentáře expertů PwC k aktuálním daňovým či hospodářským otázkám, přiblížíme vám současné globální trendy v daňové politice, zpřístupníme vám zde zajímavé studie či analýzy ze světa daní a hospodářské politiky.

 

Mohlo by vás zajímat:

Stáhnout

1. PwC's Tax Policy Bulletin / Tax Insights from International Tax Services: "Multilateral instrument to implement BEPS treaty-related recommendations almost final"

The OECD has been developing a Multilateral Instrument (MLI) that could amend bilateral treaties to swiftly implement the tax treaty measures developed in the course of the G20/ OECD BEPS Action Plan (the BEPS Action Plan). Recently the OECD announced that in the past months it made significant progress with respect to the MLI and that the main text of the MLI has been agreed in principle.

The MLI is an important element of the BEPS Action Plan. We think it likely that the MLI will ultimately be signed by most of the countries participating in the process. However, since no MLI drafts have been released thus far, some questions remain on its overall status and ultimate impact.

This note summarises our current knowledge of the MLI and how it could potentially impact your business.

Read more

Stáhnout

EU Direct Tax Newsalert - 30 August 2016

European Commission finds that Ireland has granted unlawful State aid to Apple

Stáhnout

Daňové a právní novinky 2016

Dozvíte se například, jak je to se zákonem o EET, změnami s DPH u nemovitostí a jaké pokuty hrozí za neoznámení osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč. V právní části vám přinášíme informace o novém zákonu o veřejných zakázkách, o zavedení centrálního registru smluv i změně pravidel pro exekutory.

Kompletní přehled Daňových a právních novinek 2016 (pdf 928 kB)

Hospodářský výbor EP: návrh reformy korporátních daní v EU

Na základě výsledku hlasování o zprávě zvláštní komise ECONu (Výbor pro hospodářské a monetární otázky) Evropského parlamentu, žádají členové výboru Evropskou komisi (EK) o přípravu legislativních návrhů, které by zefektivnily systém korporátních daní cestou zvýšené transparentnosti, koordinace a sbližování systémů napříč EU. Tato zpráva je výsledkem práce zvláštní komise zřízené na podnět aféry „Luxleaks“, kterou připravovali společní zpravodajové této komise Anneliese Dodds (S&S, Británie) a Luděk Niedermayer (EPP, ČR).

Kromě jiného, ECON doporučuje EK následující opatření:

 • Návrh na Country-by-Country Reporting vykazovaných zisků, daní a čerpané podpory a dotací (červenec 2016)
 • Návrh na rating poplatníků s přidělováním označení poctivého poplatníka (Fair Tax Payer)
 • Zavedení první fáze tzv. CCTB - Společný systém stanovení základu daně, po kterém by následovalo konsolidované zdanění na úrovni EU (CCCTB).
 • Zavedení jednotného evropského daňového identifikačního čísla (TIN)
 • Návrh právní ochrany těch, kteří upozorní na nekalé daňové praktiky (whistle-blowers)
 • Zefektivnění mechanizmu řešení daňových sporů s mezinárodním přesahem
 • Vytvoření nového notifikačního mechanismu mezi členskými státy EU, kterým se budou sdílet zvažované daňové režimy, úlevy, odpočty, výjimky pro korporace, které mohou mít dopad na základ daně v dalších členských zemích
 • Připravit výpočet odhadované daňové mezery v oblasti korporátních daní v EU
 • Posílit mandát a zvýšit transparentnost výstupů pracovní skupiny na vysoké úrovni (Code of Conduct Working Group) pro otázky korporátních daní
 • Poskytnout návod a rámec využívání režimu „patent box“, aby nedocházelo ke škodlivé praxi na úkor ostatních členských zemí
 • Zavést harmonizovanou definici „stálé provozovny“ a „ekonomické podstaty“ s cílem zdanit zisky tam, kde je tvořena hodnota
 • Zavést definici „daňového ráje“ a návrh opatření proti těm zemím, které ho vytváří
 • Zlepšit rámec regulace transferového oceňování napříč EU

Co bude následovat?

O návrhu výboru bude hlasováno na plenární schůzi Evropského parlamentu 16. prosince 2015. Pokud bude návrh schválen, Evropská komise bude mít 3 měsíce na to, aby se vyjádřila k těmto legislativním návrhům, a to ve formě jejich rozpracování, případně zamítnutí a náležitého odůvodnění.

 

Tax Policy & Administration*

PwC’s role in tax policy involves working with a wide range of stakeholders. Our global Tax network helps individuals and organisations with the tax side of their businesses and investments, such as tax compliance and tax planning.

Read more on our global web page Tax Policy & Administration

Stáhnout

EU Fiscal State aid – a briefing document*

According to the European Commission - the executive body of the European Union - perceived 'aggressive tax planning' is contrary to the principles of the EU's internal market. Fair competition is one of these principles. EU Member States cannot grant 'aid' - e.g. subsidies or tax reliefs - to certain companies on the internal market without prior authorisation by the European Commission. If such aid is granted without authorisation, the aid is unlawful. Unlawful aid has to be repaid by the companies concerned. Recently, the European Commission has made a link between State aid and BEPS. Following are answers to key questions on State aid.

Read more about EU Fiscal State aid in Tax Policy Bulletin (pdf 126 KB)

Visit OECD iLibrary*

OECD iLibrary is the online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) featuring its books, papers and statistics and is the gateway to OECD’s analysis and data. It replaced SourceOECD in July 2010.
OECD iLibrary also contains content published by the International Energy Agency (IEA), the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF).

Stáhnout

OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting*

Multinational enterprises (MNEs) will face materially increased compliance burdens as a result of the hotly debated proposals to report to tax administrations, on a country-by-country basis, extensive details of their income, taxes, and business activities. Further, extensive changes to the current requirements for transfer pricing documentation reporting will also add to this burden. These are the broad consequences of the proposals made by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in a discussion draft released on 30 January 2014.

Read more about OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting (pdf 147 KB)

Stáhnout

Horizontální monitoring*

Horizontální monitoring je způsob posílené spolupráce mezi velkými daňovými subjekty a správcem daně, který staví na filozofii modernizované správy daní. Je inspirován přístupem a studiemi OECD v oblasti správy daní založené na užší spolupráci zúčastněných stran a spočívá na třech základních hodnotách: vzájemné důvěře, porozumění a transparentnosti.

Čtěte více (pdf 1,2 MB)

Stáhnout

Tax Flash - 22. července 2013

Důsledky Akčního plánu BEPS
Dne 19. července 2013 při příležitosti setkání ministrů financí G20 v Moskvě publikovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „Akční plán“), který se věnuje problematice narušování základu daně a přesunu rizik. Akční plán reaguje na nedostatky vnímané v předpisech mezinárodního zdanění a převodních cen, které byly diskutovány ve zprávě OECD z února 2013 nazvané Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report. Hlavním účelem tohoto plánu je návrh 15 samostatných opatření týkajících se transparentnosti, smluvních opatření, stálé provozovny a převodních cen.

Čtěte více (pdf 144 kB)

Stáhnout

Base Erosion and Profit Shifting

V tisku se čím dál častěji objevují zprávy o tom, že mezinárodně působící společnosti platí minimální či žádné daně z příjmů. A tak zatímco na počátku globalizace bylo předmětem zájmu zamezení dvojího zdanění takto operujících společností, nyní se pozornost obrací na problematiku tzv. dvojího nezdanění. BEPS, neboli Base Erosion and Profit Shifting, je iniciativa OECD, která se zabývá daňovými praktikami, jejichž účelem je minimalizace daňové povinnosti prostřednictvím narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemích. V únoru 2013 vydala OECD dokument pojednávající o BEPS, v němž deklarovala, že do 6 měsíců vypracuje akční plán dalšího postupu v této oblasti tak, aby mohl být odsouhlasen na jednání Výboru pro fiskální záležitosti OECD v červnu 2013.

Více o Base Erosion and Profit Shifting (pdf 241 kB)

Stáhnout

Globální trendy v daňové politice

Jak úspěšně čelit současné dluhové krizi šířící se Evropou a zároveň udržet krok se světem? Přinášíme Vám přehled deseti nejdůležitějších trendů, které nyní hýbou světem daňové politiky.

Více o Globálních trendech v daňové politice (pdf 83 kB)

Stáhnout

Financial Transaction Tax (FTT)*

Publikace shrnuje nejdůležitější fakta ohledně plánovaného zavedení daně z finančních transakcí v Evropské unii. Dozvíte se, jak se od sebe liší jednotlivé modely FTT navržené Evropskou komisí, Francií či Velkou Británií a jaký je aktuální vývoj debat mezi členskými státy EU . Informace jsou aktualizované k 30. 3. 2012.

Více o Financial Transaction Tax (FTT) (pdf 49 kB)

Stáhnout

Hybrids mismatch arrangements*

Nelegální daňové praktiky nejsou jedinou oblastí, díky které stát přichází o své příjmy na daních. V posledních letech se problematická ukázala být i daňová optimalizace v mezích zákona. Kromě zamezení dvojího zdanění se dnes často skloňuje také pojem „dvojí nezdanění“ vznikající z důvodu existence tzv. hybridní ujednání (Hybrid mismatch arrangements).

Více o Hybrids mismatch arrangements (pdf 48 kB)

Stáhnout

GAAR*

General Anti-Avoidance Rule jsou v zákoně ukotvená obecná pravidla, jejichž cílem je zamezit pro stát škodlivé daňové optimalizaci. Tyto pravidla vytvářejí dodatečný manévrovací prostor daňovým správám. Ty díky nim mohou odepřít daňové zvýhodnění u transakcí, jejichž jediným důvodem je právě získání daňového zvýhodnění.

Více o GAAR (pdf 48 kB)

Stáhnout

Patent Box

Inovace, výzkum a vývoj, odvětví produkující vysokou přidanou hodnotu. To jsou strategická odvětví, na která by se měla Česká republika více zaměřit. Inspiraci, jak tato odvětví přilákat do ČR, najdeme v Maďarsku a Velké Británii v tzv. patent box režimu. Patent box nabízí speciální daňový režim pro příjmy z duševního vlastnictví, patentů či licencí.

Více o Patent Boxu (pdf 74 kB)

 

* k dispozici v anglickém originále