Publikace

View this page in: English

České účetnictví - Publikace

Společnost PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky Českého účetnictví.

Více

IFRS News

IFRS News je měsíčník společnosti PwC, který se zaměřuje na aktuální vývoj v oblasti IFRS v rámci Rady pro mezinárodní standardy (IASB) a Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC).

Veškerá vydání IFRS News od roku 2007 včetně jejich katalogu dle témat jsou k dispozici v angličtině v PwC Global knihovně.

Měsíčník IFRS News ke stažení ve formátu pdf v anglickém originále.

IFRS Publikace

Společnost PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky IFRS.

Více

Studie a analýzy

Na této stránce najdete přehled nejdůležitějších publikací a studií připravených společností PwC v českém jazyce.

Více

Tax, Legal & Business News

Newsletter Tax, Legal & Business News vychází jednou měsíčně a přináší aktuální informace o změnách a novinkách v daňové legislativě, informace z oblasti auditu, účetnictví, finančního poradenství a jejich faktických dopadech na vaše podnikání.

Na této stránce naleznete i občasník Tax Flash, který reaguje na aktuální změny v oblasti české a evropské legislativy. Tax Flash Vám přináší praktické informace, zaměřené na české podnikatelské prostředí.

Doufáme, že pro vás budou naše bulletiny užitečným každodenním pomocníkem a cenným zdrojem informací.

Více