Chính sách thuế suất rất khác nhau trên toàn cầu vì các nền kinh tế tiếp tục cải cách hệ thống tuân thủ thuế

View this page in: English

Các nền kinh tế trên khắp thế giới đang áp dụng nhiều chính sách trong nỗ lực cân bằng giữa tăng thu thuế và khuyến khích tăng trưởng, theo một báo cáo mới của Nhóm Ngân hàng Thế giới và PwC. Năm nay, 14 nền kinh tế đã tăng đáng kể tổng nghĩa vụ thuế mà một công ty phải nộp, trong khi 14 nền kinh tế khác giảm thuế. Tại phần lớn các khu vực trên thế giới, tốc độ giảm thuế vẫn tiếp tục chậm. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy, kể từ cuộc nghiên cứu được khởi xướng cách đây chín năm, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm đều, trong khi các khoản đóng góp liên quan đến người lao động mà doanh nghiệp phải nộp ổn định hơn và hiện nay chiếm phần lớn nhất trong tổng nghĩa vụ thuế.

Báo cáo Nộp thuế 2014 cho thấy 32 nền kinh tế tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ việc nộp thuế được dễ dàng hơn trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013. Cuộc nghiên cứu các chính sách thuế tại 189 nền kinh tế mới công bố cho thấy trong năm thứ ba liên tiếp việc cải cách thuế phổ biến nhất là việc giới thiệu hoặc cải thiện các hệ thống nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế trực tuyến. Gánh nặng tuân thủ (thời gian tuân thủ các nghĩa vụ thuế và số lần thanh toán) tiếp tục giảm trong năm 2012, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại.

"Các cơ quan thuế trên khắp thế giới đang thực hiện các biện pháp hợp lý hóa và hiện đại hóa các hệ thống thanh toán. Người nộp thuế tại 76 nền kinh tế hiện nay có thể nộp tờ khai thuế qua mạng từ hầu như bất kỳ đâu trên thế giới. Việc sử dụng các công nghệ mới nhất nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công đã giúp thúc đẩy sự minh bạch và, đối với nhiều cơ quan thuế, cho phép mở rộng cơ sở tính thuế, một bước phát triển với các ảnh hưởng có lợi đối với kinh tế vĩ mô", ông Augusto Lopez Claros, Giám đốc Chỉ số và Phân tích Toàn cầu của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết.  

Báo cáo năm 2014 cho thấy trung bình một công ty quy mô vừa có tổng nghĩa vụ thuế chiếm 43,1% lợi nhuận, thực hiện 26,7 lần thanh toán nghĩa vụ thuế và cần 268 giờ để tuân thủ các yêu cầu về thuế của công ty.

“Cải cách hệ thống thuế là điều thiết yếu và cuộc nghiên cứu này cho thấy không chỉ thuế thu nhập doanh nghiệp là quan trọng. Đó còn là việc ra quyết định về việc ai cần được đánh thuế, họ sẽ được đánh thuế như thế nào, và đánh thuế bao nhiêu”, ông Andrew Packman, lãnh đạo bộ phận Minh bạch thuế và Tổng đóng góp thuế tại PwC, cho biết. “Các xu hướng trong môi trường thuế quốc tế như sự toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh, sự gia tăng cạnh tranh trong việc thu thuế giữa các quốc gia, và việc tăng tỷ lệ tài sản cố định vô hình của công ty như thương hiệu, phần mềm và bí quyết công nghệ, đòi hỏi các hệ thống thuế trên khắp thế giới phải được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu hiện đại”.

Báo cáo Nộp thuế 2014 đo lường tất cả các sắc thuế và các khoản đóng góp bắt buộc mà một công ty trung bình phải nộp trong một năm. Thuế và các khoản đóng góp được đo lường bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản đóng góp xã hội và các khoản đóng góp liên quan đến lao động do người sử dụng lao động nộp, thuế tài sản, thuế chuyển nhượng tài sản, thuế đánh trên cổ tức, thuế chuyển nhượng vốn, thuế đánh trên giao dịch tài chính, thuế môi trường, thuế phương tiện và cầu đường, và các loại thuế và phí khác.

Để biết thêm chi tiết về nghiên cứu Nộp thuế, vui lòng ghé thăm trang web: www.pwc.com/payingtaxes.

Báo cáo thường niên Nộp thuế dựa trên chương về Nộp thuế trong các báo cáo Làm kinh doanh của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Để biết thêm chi tiết về loạt báo cáo Làm kinh doanh, hãy ghé thăm trang web www.doingbusiness.org.

Hết/...

Thông tin thêm cho tòa soạn:

Giới thiệu Nhóm Ngân hàng Thế giới:

Nhóm Ngân hàng Thế giới là một trong những nguồn tài trợ và kiến thức lớn nhất thế giới dành cho các quốc gia đang phát triển. Nhóm này bao gồm năm tổ chức có quan hệ mật thiết với nhau: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), Công ty Tài chính Quốc tế (IFC); Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA); và Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID). Mỗi tổ chức đóng một vai trò khác nhau trong sứ mạng chống đói nghèo và nâng cao đời sống cho người dân ở các nước đang phát triển. Để biết thêm chi tiết, vui lòng ghé thăm trang web www.worldbank.org, www.miga.org, và www.ifc.org.

Giới thiệu PwC:

Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 184.000 nhân viên chuyên cung cấp các dịch vụ đảm bảo, tư vấn thuế và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao. Hãy cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn và tìm hiểu thêm thông tin tại trang web www.pwc.com.

PwC dẫn chiếu đến mạng lưới PwC và/hoặc một hoặc nhiều công ty thành viên của mạng lưới, mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.