PwC Việt Nam được trao giải Đơn Vị Tư Vấn Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp Xuất Sắc năm 2011

View this page in: English

Hàng này, nhân viên PwC trên toàn cầu làm việc với cùng một mục tiêu chung là đem lại giá trị cho khách hàng. Tại Việt Nam, chúng tôi cũng nỗ lực làm việc theo phương châm này.

Nguyệt san Monthly DealMakers đã trao giải cho PwC Việt Nam và các doanh nghiệp khác tại các quốc gia mà tạp chí này phát hành, nhằm tôn vinh những đóng góp vượt bậc, những kỹ năng và năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

Chúng tôi đạt được thành tích này là nhờ vào sự tận tụy và nhiệt huyết của nhân viên PwC Việt Nam và sự ủng hộ của quý khách hàng. Nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng vào dịch vụ của PwC – đây cũng chính là phần thưởng quý báu nhất mà chúng tôi nhận được.

Winston Churchill từng nói: “Cái giá của sự vĩ đại là ở tinh thần trách nhiệm”. Chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm đó – trách nhiệm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng – và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt điều đó.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Stephen Gaskill, Chủ Phần Hùn, Dịch Vụ Tư Vấn, E-mail: stephen.gaskill@vn.pwc.com
Ong Tiong Hooi, Giám Đốc, Dịch Vụ Tư Vấn, Email: tiong.hooi.ong@vn.pwc.com