Điểm tin Việt Nam*

View this page in: English

Tổng hợp định kỳ các quy định mới và các văn bản luật khác liên quan đến các vấn đề về pháp lý, thuế và đầu tư tại Việt Nam.

Để đăng ký nhận tin bằng email về các thay đổi về quy định và thuế, vui lòng liên hệ Richard J Irwin, Phó Tổng Giám đốc - Bộ phận Tư vấn thuế và luật

 

Điểm tin - 2014

 • Ngày 1 Tháng 8 năm 2014 - Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đối với nhân viên thường xuyên đi công tác ngắn hạn English / Vietnamese
 • Ngày 31 tháng 7 năm 2014 - Luật Phá Sản Mới English / Vietnamese
 • Tháng 7 năm 2014 - PwC khởi động chương trình nghiên cứu về Nguồn nhân lực English / Vietnamese
 • Ngày 25 tháng 7 năm 2014 - Luật Đất Đai mới English / Vietnamese
 • Tháng 7 năm 2014 - Dẫn dắt sự thay đổi tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 14 tháng 7 năm 2014 - Thông tư 78 về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 9 tháng 7 năm 2014 - Mỹ áp đảo trong Top 100 công ty giá trị nhất thế giới tiếng Anh / tiếng Việt
 • Ngày 13 tháng 6 năm 2014 - Các quy định mới về khoản vay nước ngoài: tiếng Anh / tiếng Việt
 • Tháng 6/2014 - Khả năng Thích nghi của Nguồn Nhân lực - Nền kinh tế toàn cầu thất thoát 150 tỷ USD vì nhân lực không phù hợp tiếng Anh / tiếng Việt
 • 6/6/2014 - World Cup 2014 Brazil được lợi thế sân nhà, nhưng Anh phải vật lộn trong ‘Bảng tử thần', theo báo cáo của PwC tiếng Anh
 • 4/6/2014 - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dối với khoản hỗ trợ vé máy bay cho nhân viên làm việc theo chu kỳ luân phiên: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 26/5/2014 - Thông tư 39/2014 quy định về hóa đơn: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 23/5/2014 - Chính sách thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp bị phá hoại trong những cuộc biểu tình gần đây: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 6/3/2014 - Nghị định mới về hóa đơn: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 4/3/2014 - Dịch vụ Tư vấn quản lý nguồn nhân lực của PwC: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 20/2/2014 - Thông tư 219 về thuế Giá trị gia tăng (GTGT): tiếng Anh / tiếng Việt
 • 14/2/2014 - Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (PIT) năm 2013: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 15/1/2014 - Cập nhật về cấp giấy phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 14/1/2014 - Thông tư 201/2013 hướng dẫn áp dụng quy chế xác định giá trước theo thỏa thuận trong quản lý thuế: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Thông tư 205/2013 về thi hành Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Nghị định 209 về thuế Giá trị gia tăng: tiếng Anh / tiếng Việt
 • 3/1/2014 - Nghị định 218 về thuế Thu nhập doanh nghiệp: tiếng Anh / tiếng Việt

Điểm tin - 2013

 

Điểm tin - 2012

 

Điểm tin - 2011

 

Điểm tin - 2010

 

Điểm tin - 2009

Điểm tin - 2008