Lưu chuyển nhân sự toàn cầu

Xem trang này bằng: English

  Hình thức lưu chuyển hiện đại - Thiết kế lại trải nghiệm lưu động

  Các nhân viên đi làm việc ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài, những người thường xuyên đi công tác, những người được cử đi làm việc trong nội vùng hoặc nhân viên được giao việc ảo, tất cả đều làm phát sinh nhu cầu đối với một nền tảng công nghệ trực giác, an toàn, tự phục vụ, có thể xử lý nhiều phương diện của vấn đề lưu chuyển nhân tài một cách dễ dàng và với độ tin cậy cao. Bên cạnh việc thay đổi các mô hình triển khai và các loại hình công việc, chúng tôi nhận thấy một số nhân tố trên thị trường đang làm thay đổi kỳ vọng của các nhà cung cấp công nghệ lưu chuyển nhân sự toàn cầu, bao gồm sự gia tăng nhanh chóng sự lưu động của nhân tài, các thị trường mới và mới nổi và sự khắt khe ngày càng cao của cơ quan thuế đối với vấn đề tiền lương của nhân viên người nước ngoài, các hiệp định về thuế và các thỏa thuận an sinh xã hội.

  Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc phát triển và triển khai công nghệ hỗ trợ bộ phận lưu chuyển nhân sự toàn cầu và chiến lược kinh doanh của quý doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ David Fitzgerald.

  Quản lý rủi ro và tuân thủ

  Tìm hiểu và quản lý rủi ro về thuế và tuân thủ gắn liền với việc triển khai nhân tài trên toàn cầu.

  Công nghệ và tính hiệu quả

  Bố trí nhân sự vào đúng địa điểm, thời điểm và tiết kiệm chi phí.

  Triển khai chiến lược nhân tài

  Trên thị trường đang phát triển toàn cầu, quý khách làm thế nào triển khai nhân tài giỏi nhất để gặt hái thành công về kinh doanh trong tương lai?

  Trải nghiệm lưu động toàn cầu của PwC. Chúng tôi đã và đang giúp các nghiệp đa quốc gia quản lý các vấn đề phức tạp về thuế, hoạch định, hành chính và chiến lược trong việc triển khai lao động quốc tế hơn 30 năm nay. Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi bao gồm hơn 4.200 chuyên gia về thuyên chuyển nhân sự quốc tế tận tụy và làm việc toàn thời gian tại 188 thành phố thuộc hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.