Kỹ thuật và xây dựng

View this page in: English

Tiêu điểm

Tăng trưởng ngành xây dựng: Quý 4/2012

Engineering Growth là ấn phẩm phân tích hàng quý đối với hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) trong ngành xây dựng toàn cầu và cung cấp thông tin tổng quan về các kết quả M&A mới nhất và kỳ vọng của chúng ta về hoạt động mua bán sáp nhập trong tương lai.

Đọc thêm

Xây dựng lòng tin: Các chuyên gia đặc trách về giao thầu chính phủ nâng cao chất lượng và giảm rủi ro

Các công ty xây dựng có thể tìm thấy cơ hội ở việc mua các hợp đồng của chính quyền trung ương và địa phương. Sử dụng các chuyên gia đặc trách về giao thầu chính phủ sẽ hữu ích.

Đọc thêm

Đang xây dựng: Các vấn đề báo cáo tài chính hiện nay đang ảnh hưởng đến ngành xây dựng

Một báo cáo dự thảo do FASB và IASB công bố có nội dung đề xuất một mô hình báo cáo mà sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu hiện nay theo quy định của cả US GAAP lẫn IFRS đối với ngành xây dựng trong việc chuyển giao quyền kiểm soát, nhận diện các nghĩa vụ thực hiện, xác định giá giao dịch, và hạch toán các khoản bảo đảm.

Đọc thêm

Các lợi ích quan trọng trong khả năng phát triển bền vững: Trường hợp kinh doanh đối với ngành sản phẩm xây dựng

Ngành xây dựng phải làm việc chặt chẽ hơn với chính phủ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và cacbon. Đa số trong ngành đều xem việc xây dựng bền vững là một cơ hội, dựa trên bằng chứng từ cuộc khảo sát này.

Đọc thêm