Có phải bạn là người chúng tôi cần?

 • Bạn có tham vọng?
 • Bạn ham học hỏi cái mới?
 • Bạn có động lực và biết tự phát triển bản thân?
 • Bạn tràn sức trẻ và sẵn sàng xây dựng sự nghiệp tại một Công ty danh tiếng?
 • Nếu đúng, hãy bắt đầu bằng việc nắm bắt Cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi.

  Đăng ký

  Kết nối với PwC trên: Facebook Twitter LinkedIn

  Giới thiệu PwC Việt Nam

  Tải tài liệu giới thiệu ở đây:
  pwc vietnam's brochure
  • Tư vấn M&A xuất sắc tại Việt Nam trong năm 2014
  • PwC Việt Nam đoạt giải thưởng tư vấn thuế xuất sắc
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2013

  Explore our video library

  Play video

  Dennis Nally interview on our progress in FY2014 (short version)

  Play video

  Dennis Nally interview on our progress in FY2014 (long version)

  Play video

  Global megatrends: Demographic and social change by Norbert Winkeljohann

  Play video

  Global megatrends: Shift in global economic power: Silas Yang

  Play video

  Global megatrends: Rapid urbanisation by Ian Powell

  Play video

  Global megatrends: Climate change and resource scarcity by Dennis Nally

  Play video

  Global megatrends: Technological breakthroughs by Bob Moritz

  Play video

  Corporate responsibility

  Play video

  Clients

  Play video

  Our people: Proud to be at PwC

  Play video

  Assurance - Solving important problems

  Play video

  Advisory - Creating a 'category of one'

  Play video

  Tax - Rebuilding trust

  Play video

  PwC Vietnam Corporate Video