Có phải bạn là người chúng tôi cần?

 • Bạn có tham vọng?
 • Bạn ham học hỏi cái mới?
 • Bạn có động lực và biết tự phát triển bản thân?
 • Bạn tràn sức trẻ và sẵn sàng xây dựng sự nghiệp tại một Công ty danh tiếng?
 • Nếu đúng, hãy bắt đầu bằng việc nắm bắt Cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi.

  Đăng ký

  Kết nối với PwC trên: Facebook Twitter LinkedIn

  Giới thiệu PwC Việt Nam

  Tải tài liệu giới thiệu ở đây:
  pwc vietnam's brochure
  • Tư vấn M&A xuất sắc tại Việt Nam trong năm 2014
  • International Tax Review: "Tư vấn giải quyết tranh chấp thuế hàng đầu năm 2014"
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2013

  Explore our video library

  Play video

  PwC Vietnam Corporate Video

  Play video

  Dennis Nally interview on our progress in FY2014 (short version)

  Play video

  What the Megatrends Mean for Your Business

  Play video

  Clients

  Play video

  Our people: Proud to be at PwC