Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và tư vấn kế toán

View this page in: English
Giúp bạn tạo ra giá trị từ những thay đổi phức tạp trong kế toán
Helping you deliver value from complex accounting changes

Khi có thay đổi trong kinh doanh - ví dụ như mua lại doanh nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh, chuyển đổi theo IFRS, áp dụng các chuẩn mực mới, soát xét pháp lý hoặc trình bày lại, v.v... - doanh nghiệp thường sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề kế toán phức tạp, tốn thời gian và gây lúng túng, mỗi vấn đề như vậy có thể có tác động lớn đến tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.

Đó là lý do tại sao việc có một nhà tư vấn như PwC hỗ trợ quý khách hàng có ý nghĩa quyết định. Chúng tôi không đến với quý khách hàng và mang lại những câu trả lời về mặt kỹ thuật đã được soạn sẵn. Chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh đặc thù và mục tiêu của quý khách hàng - và những cách thức đặc thù theo đó các tình huống kế toán mà quý khách hàng gặp phải sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh và các mục tiêu đó.

Và chúng tôi phối hợp với quý khách hàng để xác định và tạo ra giá trị mà quý khách hàng mong muốn.

Tại PwC Việt Nam, các chuyên gia tư vấn kế toán của chúng tôi cung cấp dịch vụ tập trung vào:

a) Quản lý tính phức tạp và sự thay đổi của kế toán

 • Xác định và định lượng các khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (“VAS”) và IFRS
 • Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và/hoặc áp dụng IFRS vào báo cáo
 • Hỗ trợ áp dụng và giải thích các chuẩn mực kế toán mới và/hoặc phức tạp
 • Nâng cao chất lượng việc báo cáo và quy trình báo cáo tài chính
 • Hỗ trợ xây dựng các sổ tay và thủ tục báo cáo kế toán tài chính
 • Đào tạo và hỗ trợ khác trong việc chuyển giao kiến thức

b) Tư vấn kế toán và hỗ trợ liên quan đến các sự kiện và giao dịch, bao gồm:

 • Hỗ trợ về kế toán trong việc mua lại doanh nghiệp (trước và sau khi thực hiện thương vụ)
 • Báo cáo tài chính có mục đích đặc biệt (dành cho IPO, niêm yết, huy động vốn và  bán cổ phần khơi mào)
 • Phân bổ giá mua / Tích hợp sau sáp nhập
 • Các giao dịch có cấu trúc và phức tạp
 • Khắc phục và trình bày lại

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ tư vấn kế toán của chúng tôi, xin liên hệ với chuyên gia của chúng tôi.

Về đầu trang