Đơn vị chủ quản

View this page in: English

Trang web này thuộc quyền sở hữu và quản lý của PricewaterhouseCoopers Việt Nam, có trụ sở đăng ký như sau:

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Lầu 8, Saigon Tower
29 Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 8 3823 0796
 

Tại Hà Nội:
Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower 72
Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 4 3946 2246
 

Để biết thêm thông tin về trang web này, vui lòng ghé trang Liên hệ.