Chuyên đề buổi sáng PwC: Lộ trình kêu gọi nhà đầu tư chiến lược hoặc niêm yết

View this page in: English

Ngày 15/5/2012, PwC Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm Chuyên đề buổi sáng với chủ đề: Lộ trình kêu gọi nhà đầu tư chiến lược hoặc niêm yết. 35 doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược phát triển tốt và có tiềm năng tăng trưởng cao đã được mời tham dự buổi tọa đàm.

Những chuyên gia tham gia thảo luận bao gồm: Tiến sĩ Nguyễn Sơn - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Kennedy Liu - Lãnh đạo Dịch vụ Thị trường vốn khu vực châu Á của PwC toàn cầu, ông Mihir Trivedi - Lãnh đạo Dịch vụ thị trường vốn khu vực SEAPEN của PwC và ông Tony Đặng Quốc Tuấn - Lãnh đạo Dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam.

Buổi tọa đàm tập trung vào 2 mảng chính gồm:

- Phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: đối tượng là các công ty Việt Nam có tốc độ phát triển rất tốt trong thời gian qua. Những vấn đề liên quan được trao đổi như: làm thế nào để duy trì việc phát triển được bền vững? Doanh nghiệp phải làm như thế nào để có thể kêu gọi nhà đầu tư chiến lược để tăng cường được nguồn vốn nhằm mở rộng hoạt động sản suất kinh doanh? Những vấn đề gì về hệ thống báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp, nhân sự mà công ty cần phải quan tâm để đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh chóng? v.v...

- Phục vụ cho việc niêm yết ở nước ngoài: đối tượng là các công ty đã phát triển vững mạnh ở Việt Nam và có định hướng mở rộng hoạt động trong khu vực cũng như thế giới. Những vấn đề liên quan được trao đổi như: Những thuận lợi khó khăn của việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài? Các yêu cầu cho việc niêm yết ở nước ngoài? Lộ trình cho việc niêm yết ở nước ngoài? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thị trường chứng khoán? v.v...

Buổi tạo đàm đã thành công tốt đẹp và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của những người tham dự. “Sự quan tâm của khách mời đối với các nội dung tọa đàm cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam về việc tái cấu trúc công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Những công ty có sự chuẩn bị tốt trong giai đoạn này sẽ có lợi thế hết sức lớn lao khi nền kinh tế hồi phục”, ông Tony Đặng Quốc Tuấn, Lãnh đạo Dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam, cho biết.