Dịch vụ giao dịch mua bán

View this page in: English

Bên mua / bên bán vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải hiểu một cách nhanh chóng và hiệu quả về các nhân tố chính dẫn dắt hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp mà các bên sắp giao dịch, cũng như các cơ hội phát triển để luôn tạo ra được giá trị mong muốn từ các thương vụ mua bán.

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ quý công ty từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn tất giao dịch, cung cấp cho quý công ty tư duy toàn cầu liên quan đến quyết định đầu tư hoặc thanh lý các khoản đầu tư.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty

Dù quý công ty thanh lý một phần của doanh nghiệp hoặc đang đặt mục tiêu thanh lý một khoản đầu tư, một quy trình tách hoạt động hiệu quả sẽ tạo thuận lợi cho quý công ty trong việc giải quyết những thách thức của quá trình tách hoạt động và tối ưu hóa mô hình hoạt động của đơn vị được thanh lý. Chúng tôi có thể giúp quý công ty xác định cách thức tối ưu cho quá trình tách hoạt động và nhanh chóng nhận ra giá trị tối đa của thương vụ, từ quan điểm của bên mua hay bên bán.

Phương pháp tiếp cận linh hoạt và chặt chẽ của chúng tôi tập trung vào những gì thực sự quan trọng đối với quý công ty:

  • Xây dựng một mô hình hoạt động độc lập, phù hợp với mục đích, và hiệu quả về chi phí.
  • Chuẩn bị kế hoạch tách hoạt động vững chắc và khả thi trên toàn hoạt động và cơ sở hạ tầng CNTT nhằm bảo vệ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi
  • Xác định các kế hoạch chuyển đổi linh hoạt để đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả từ ngày đầu tiên của thương vụ.

Về đầu trang