Dịch vụ tư vấn các thương vụ - PwC Việt Nam

View this page in: English

Tư vấn các thương vụ

PwC nổi tiếng trên thị trường về kỹ năng hỗ trợ thực hiện các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thẩm định tài chính, thuế, pháp lý, thị trường và hoạt động, tiếp cận thị trường vốn, định giá, đàm phán và cơ cấu giao dịch.

Mua lại doanh nghiệp chiến lược
Bán doanh nghiệp & tư vấn cho bên bán
Đầu tư vốn tư nhân
Tái cấu trúc & phục hồi
Thực hiện giá trị thương vụ
Mua lại doanh nghiệp chiến lược
Chúng tôi tư vấn độc lập về định giá doanh nghiệp; chúng tôi đánh giá các ảnh hưởng của nợ công ty, tái cấu trúc, các khoản đầu tư, các vụ sáp nhập & liên doanh; chúng tôi tư vấn về quản lý tài sản hiệu quả hơn đối với các khoản đầu tư vốn lớn; chúng tôi đánh giá các rủi ro kỹ thuật, hoạt động, thị trường và tài chính.
Bán doanh nghiệp & tư vấn cho bên bán
Các chuyên gia của chúng tôi giúp quý công ty hoàn thành và rút ra giá trị lớn nhất từ các giao dịch của quý công ty. Chúng tôi nhận diện các bên mua phù hợp và sẽ thực hiện việc bán để đưa ra mức giá tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.
Đầu tư vốn tư nhân
Chúng tôi là một trong những nhà tư vấn hàng đầu về đầu tư góp vốn tư nhân và có quan hệ mật thiết với tất cả các nhà góp vốn tư nhân lớn. Chúng tôi có kiến thức chuyên ngành và năng lực toàn cầu để tư vấn về mọi khía cạnh của các giao dịch đầu tư góp vốn tư nhân từ khởi tạo thương vụ thông qua cơ cấu đến lập kế hoạch thoái vốn và thực hiện.
Tái cấu trúc & phục hồi
Các chuyên gia về phục hồi kinh doanh của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao  về khả năng nhanh chóng nhận ra vấn đề, tìm kiếm sự hợp tác, xây dựng các giải pháp khả thi, và thực hiện các giải pháp đó với sự nhạy bén và chính xác. Các nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và triển khai toàn diện, từ lập kế hoạch tiếp tục kinh doanh và tái cấu trúc đến lập chiến lược thoái vốn tối ưu.
Thực hiện giá trị thương vụ
Việc tối đa hóa giá trị từ các thương vụ có ý nghĩa quyết định. Chúng tôi có thể tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu, phân tích các điểm mạnh và điểm yếu; xác định hiệu ứng đồng vận & các cơ hội cải thiện tiềm năng; thương lượng các điều khoản; đánh giá các thị trường vốn & các nguồn tài chính khác; quản lý quy trình tích hợp sau sáp nhập; loại bỏ các tài sản không cốt lõi; và thực hiện các thay đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

Các dịch vụ

Liên hệ

Johnathan Ooi Siew Loke
Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 38240126
Ong Tiong Hooi
Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0106