Tư vấn công nghệ thông tin

View this page in: English

Trong thế giới ngày nay, CNTT là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển biến. Gặt hái lợi ích tối đa từ các khoản đầu tư vào công nghệ để duy trì khả năng cạnh tranh là một trong những ưu tiên cao nhất của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay.

Các vấn đề phổ biến

 • Làm thế nào để biết liệu khoản đầu tư CNTT có mang lại lợi ích phù hợp cho doanh nghiệp hay không?
 • Doanh nghiệp có thể đảm bảo sự liên kết giữa CNTT và chiến lược kinh doanh như thế nào?
 • Làm thế nào để triển khai các hệ thống CNTT đúng hạn và phù hợp với ngân sách đặt ra?
 • Làm thế nào để nâng cao mức độ phục vụ của CNTT?
 • Làm thế nào để đảm bảo các dự án CNTT của doanh nghiệp được thực hiện suôn sẻ?
 • Làm thế nào để đánh giá liệu việc thuê ngoài hoặc sử dụng các nguồn lực từ nước ngoài là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp?
 • Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí ở mảng nào mà không làm tổn hại đến việc kinh doanh?
 • Khi nào thì một vấn đề pháp lý trở thành yêu cầu về CNTT?
 • Làm thế nào để khiến nhân viên chấp nhận, vận hành và duy trì sự thay đổi quy trình và hành vi theo hệ thống mới?
 • Làm thế nào để giảm tổng chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro?

Hỗ trợ của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty với các dịch vụ CNTT sau đây:

 • Các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi luôn bám sát việc nâng cao các thông lệ thực hành tốt nhất trong ngành
 • Chúng tôi đã thành lập các nhóm chuyên gia đặc trách theo chuyên ngành như dịch vụ tài chính, sản xuất, phân phối và bán lẻ, dầu khí, v.v...

Chuyển đổi CNTT

Xây dựng chính sách và chuẩn mực và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT để quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển biến kinh doanh. Dịch vụ chuyển đổi CNTT của chúng tôi bao gồm:

Kiến trúc CNTT doanh nghiệp

Chúng tôi giúp khách hàng phát triển một kiến trúc CNTT cho doanh nghiệp (bao gồm ứng dụng, thông tin và cơ sở hạ tầng) theo các khuôn khổ chuẩn như TOGAF (khung kiến trúc nhóm mở).

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) & các phần mềm ứng dụng kinh doanh

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích và tái điều chỉnh các yêu cầu kinh doanh, tích hợp và chuẩn hóa ứng dụng, cải tiến ứng dụng phục vụ định hướng kinh doanh mới, thẩm định và lựa chọn hệ thống, quản lý dự án / chương trình lớn và triển khai hoặc thử nghiệm các phần mềm ứng dụng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả phần mềm ứng dụng dành cho các lĩnh vực kinh doanh cũng như các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Quản lý dữ liệu

Chúng tôi có thể tư vấn cho quý công ty về việc quản lý tổng thể thông tin là một nguồn lực kinh doanh cơ bản. Các lĩnh vực chính bao gồm quản trị dữ liệu (phát triển chiến lược dữ liệu, tổ chức và chính sách bao quát việc thiết kế các cấu trúc thông tin và nguyên tắc phân loại thông tin), quản lý dữ liệu doanh nghiệp (lập các chính sách tìm nguồn và duy trì nội dung dữ liệu, quản lý và lưu trữ các nội dung điện tử), tình báo kinh doanh cải tiến và theo chuyên ngành, phân tích dữ liệu.

Hỗ trợ mua bán & sáp nhập doanh nghiệp

Chúng tôi có thể soát xét các chức năng CNTT trong một tình huống sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp, để xác định các rủi ro lớn, đánh giá các giải pháp thay thế, dự toán chi phí theo các phương pháp tương ứng, đánh giá sự thuần thục trong quản trị CNTT và giúp thực hiện giá trị của thương vụ.

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Cải thiện chiến lược CNTT mà những chiến lược này đều được liên kết với chiến lược kinh doanh
 • Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp
 • Nâng cao hiệu quả
 • Một danh mục các sáng kiến CNTT được quản lý tốt
 • Giảm các hệ thống CNTT vận hành quá mức hoặc không sử dụng
 • Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ
 • Kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh
 • Giảm chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro
Chúng tôi giúp khách hàng quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển đổi kinh doanh quan trọng thông qua phát triển các chính sách, tiêu chuẩn và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT. Chiến lược dịch vụ CNTT của chúng tôi bao gồm: những nguyên tắc và tiêu chuẩn của IT / IS, chiến lược đổi mới cũng như tính phát triển bền vững hay CNTT xanh thân thiện với môi trường và các chiến lược tổ chức, quản trị, sử dụng của doanh nghiệp/ kiến trúc của CNTT, kỹ năng và chiến lược con người, chi phí và giá trị chiến lược, danh mục đầu tư quản lý chiến lược, chiến lược quản lý dịch vụ CNTT; nhà cung cấp / tìm nguồn cung ứng chiến lược và chiến lược quản lý CNTT nói chung trong một tổ chức.
Quy định quản trị bao gồm cân nhắc cho quản lý danh mục đầu tư CNTT, chương trình đánh giá mức độ cao, quyền sở hữu của chiến lược CNTT, hợp đồng quản lý, ra quyết định, chính sách (bao gồm cả thiết kế, DR, dữ liệu, v.v...), phân tích trường hợp kinh doanh, đảm bảo chất lượng kiến trúc và tổ chức cho việc quản lý.
Dịch vụ tổ chức và quy trình CNTT của chúng tôi có thể bao gồm đánh giá và phát triển các kỹ năng ngược lại các nhu cầu của doanh nghiệp và kế hoạch.
Các thành phần kiến trúc ứng dụng bao gồm: danh mục dịch vụ ứng dụng, kiểm kê ứng dụng và các loại, yêu cầu chức năng, ứng dụng mô hình quan hệ (dịch vụ), lưu lượng dữ liệu sơ đồ, mô hình giao diện và ứng dụng mô hình giảm dần).
Kiến trúc thông tin mô tả cấu trúc dữ liệu của một tổ chức theo danh mục tài sản vô hình và hữu hình và các nguồn dữ liệu, bao gồm: danh mục những mặt hàng trọng điểm kinh doanh, danh sách danh mục thông tin, dữ liệu từ điển, mô hình quan hệ thực thể, mô hình dòng chảy thông tin và mô hình dữ liệu kinh điển)
 • Danh mục dịch vụ công nghệ mô tả những thành phần không có chức năng được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng CNTT xử lý ví dụ như tiến hành, lưu trữ, kết nối, bảo mật, trình bày (khách hàng), v.v...
 • Tồn kho và chủng loại công nghệ mô tả, đối với mỗi ứng dụng phần mềm, nền tảng công nghệ nào có liên quan - các nhà cung cấp, phần cứng, phiên bản, v.v...
 • Không có chức năng yêu cầu báo cáo hiệu suất hoặc thỏa thuận cấp độ dịch vụ cần thiết ví dụ như khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng, sẵn có, thông qua, năng lực, v.v...
 • Sơ đồ mạng là một sơ đồ cho thấy làm thế nào các ứng dụng, máy chủ, trung tâm dữ liệu, khách hàng và các địa điểm vật lý được kết nối, bao gồm cả các loại mạng, băng thông, thiết bị định tuyến, tường lửa, v.v...
 • Mô hình bảo mật hiển thị cho tất cả các ứng dụng và các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT an ninh được bảo hiểm như thế nào: truy cập, xác thực, cấp phép, mã hóa, bảo mật, phòng chống xâm nhập, v.v...
Chiến lược được thiết kế nhằm quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển đổi kinh doanh lớn và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT.)
Chúng tôi mô tả các yêu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ kiến trúc hướng dịch vụ dựa trên các quy trình kinh doanh của khách hàng, bao gồm các yêu cầu hệ thống chung cùng với yêu cầu chức năng cốt lõi, luồng dữ liệu, v.v...)
Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các ứng dụng kinh doanh cốt lõi cho các ngành công nghiệp cụ thể như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, cũng như các hệ thống ERP nói chung, như SAP, Oracle EBS, v.v...)
Chúng tôi cũng cung cấp các chi tiết sức khỏe kiểm tra trong các lĩnh vực như quản trị chương trình, cấu trúc, phạm vi, lợi ích kinh doanh, các chỉ số hoạt động quan trọng, CSFs cũng như liên quan đến các luồng công việc quan trọng như CNTT, dữ liệu, thiết kế quy trình kinh doanh, con người và thay đổi và nhà cung cấp tìm nguồn cung ứng.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm phát triển và xúc tiến các chiến lược và chính sách bao gồm việc thiết kế các cấu trúc thông tin và nguyên tắc phân loại, các thiết lập của chính sách đối với việc tìm nguồn cung ứng và duy trì nội dung dữ liệu, quản lý và lưu trữ các nội dung điện tử và phân tích các cấu trúc thông tin (bao gồm cả phân tích hợp lý dữ liệu và siêu dữ liệu). Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn về chiến lược quản lý dữ liệu, bao gồm cả nó được thu thập như thế nào, kiểm soát, đảm bảo chất lượng, báo cáo, tích hợp, cũng như thông tin kiến trúc và trách nhiệm chung về việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và quy tắc thực hành tốt liên quan đến thông tin và tài liệu quản lý hồ sơ, đảm bảo thông tin, an ninh và bảo vệ dữ liệu.)
Chúng tôi có thể giúp quý công ty cải thiện các quy trình quản lý dữ liệu tổng thể bằng cách tối ưu hóa các ứng dụng kinh doanh, hệ thống ERP và thông qua hội nhập kho dữ liệu, bao gồm sự chuyển đổi của dữ liệu ERP, chuyển đổi và lưu giữ tài liệu (IDR) và quản lý nội dung.)
Chúng tôi sẽ xem xét nguồn gốc, tổ chức và báo cáo dữ liệu lưu trữ, truy cập và thắc mắc, báo cáo khối, trình bày người dùng, và thông tin tình báo kinh doanh theo yêu cầu / dữ liệu cấu hình và nhiệm vụ phát triển. Đội ngũ tư vấn quản lý dữ liệu của chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực, và các hỗ trợ thực tế trong việc điều tra, đánh giá và diễn giả dữ liệu để đảm bảo tính chặt chẽ, sẵn có, chính xác và an ninh để đáp ứng thông tin và hệ thống thông tin yêu cầu. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu cho các khách hàng để tìm kiếm những thông tin nội bộ từ các dữ liệu kinh doanh hiện có.

Dịch vụ của chúng tôi đa dạng từ việc đánh giá ban đầu các vấn đề CNTT các công ty có khả năng gặp phải cho đến việc cung cấp các gói hỗ trợ công cuộc hội nhập và chiến lược giảm chi phí hậu mua bán sáp nhập.

 • Khảo soát thẩm định CNTT: việc cung cấp chuyên gia CNTT là để:
  • Đánh giá sự phù hợp và tính bền vững của cơ sở hạ tầng CNTT, tổ chức và các ứng dụng;
  • Đánh giá tính đầy đủ của các ứng dụng và phần cứng hiện tại để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai;
  • Đánh giá mức độ mà hệ thống hiện cung cấp quản lý thông tin kịp thời và chính xác;
  • Đánh giá sự phù hợp của ngân sách CNTT để hỗ trợ các dự án và kế hoạch kinh doanh;
  • Sự định lượng của những tác động liên quan đến tài chính và hoạt động của doanh nghiệp của các vấn đề CNTT được xác định;
  • Nêu bật các tác động tiềm năng của một giao dịch trên chức năng CNTT và khả năng doanh nghiệp của nó; và
  • Tùy trường hợp, chúng ta có thể đánh giá khả năng đạt được và thời gian của các hiệp lực chi phí CNTT được xác định, cùng với định lượng của bất kỳ độ nhạy liên quan.
 • Tích hợp sau sáp nhập / chia tách – Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để:
  • Xác định, định nghĩa và cung cấp các thực thể sáp nhập cơ hội hội nhập các sáng kiến giao dịch;
  • Xác định và đánh giá các lợi ích tài chính của sức mạnh tổng hợp, cùng với cơ hội CNTT để hỗ trợ mô hình hoạt động kinh doanh mới; và
  • Hỗ trợ đội ngũ quản lý khách hàng để tích hợp và gắn kết các nền văn hóa CNTT, cảnh quan và dấu chân của mình để duy trì "kinh doanh như thường lệ" trong suốt hội nhập.

Các dịch vụ hậu phân chia của chúng tôi là phát triển / đánh giá các kế hoạch CNTT cho việc thành lập một môi trường CNTT tách ra để hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh độc lập. Điều này bao gồm các chuyên môn để:

 • Đánh giá các nhà cung cấp hiện tại của dịch vụ CNTT;
 • Đánh giá chi phí tách một lần CNTT;
 • Đánh giá khoảng thời gian để thực hiện các kế hoạch và các yêu cầu liên quan TSA;
 • Đánh giá trên chi phí đang tiếp diễn của CNTT và tác động chi phí kinh doanh;
 • Đánh giá những rủi ro phân chia chính và xác định các hành động có thể làm giảm nhẹ; và
 • Đánh giá khả năng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngày đầu tiên được bán.)

Về đầu trang