Tư vấn hoạt động

View this page in: English

Dịch vụ Tư vấn

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động
qua việc nâng cao hiệu quả các quy trình kinh doanh chính.

Bộ phận Tư vấn của chúng tôi giúp ban lãnh đạo của
khách hàng đưa ra quyết định trên cơ sở có đủ thông tin.
Chúng tôi làm việc với khách hàng trong phòng họp và
văn phòng hỗ trợ của họ, thực hiện kiểm soát kinh doanh
giúp bảo vệ và củng cố doanh nghiệp từ nhân sự đến hiệu
quả hoạt động, từ hệ thống đến chiến lược, từ kế hoạch
kinh doanh đến phục hồi kinh doanh.

Tăng trưởng & cải tiến
Thúc đẩy tăng lợi nhuận thông qua cải tiến
Tổ chức & hoạt động
Xây dựng và điều hành doanh nghiệp hiệu quả
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí mà không hi sinh thành công trong dài hạn
Quản lý nhân tài
Cân nhắc lại về nhân tài nòng cốt
Quản lý rủi ro & quy định
Biến rủi ro thành cơ hội
Tăng trưởng & cải tiến
Thúc đẩy tăng lợi nhuận thông qua cải tiến

Các công ty, thực ra là các ngành nghề, đang đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng và cải tiến của họ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng. Hãy hiểu rõ vài trò của cải tiến trong chiến lược tăng trưởng của quý công ty, và tìm ra cách cơ cấu và phân bổ các nguồn lực hữu hạn để đem lại kết quả sinh lợi trên thị trường.
Tổ chức & hoạt động
Xây dựng và điều hành doanh nghiệp hiệu quả

Hãy nhanh nhẹn. Học cách hoạt động xuất sắc thông qua các cải tiến bền vững và các quy trình hiệu quả hơn và hạ thấp chi phí, tăng dòng tiền và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí mà không hi sinh thành công trong dài hạn

Việc thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí mà tối đa hóa hiệu quả nhưng không ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng và sự phát triển bền vững trong dài hạn là một đề xuất phức tạp. Hãy học cách thúc đẩy lợi nhuận qua việc giảm chi phí có mục tiêu mà không gây thiệt hại cho hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp trong dài hạn.
Quản lý nhân tài
Cân nhắc lại về nhân tài nòng cốt

Tối đa hóa các lợi ích nhận được từ nhân sự ở mọi cấp bậc khi có thay đổi thường xuyên và chìa khóa của lợi thế cạnh tranh bền vững. Hãy học cách khiến cho thay đổi có hiệu quả bằng cách thu hút nhân viên của quý công ty làm theo, thúc đẩy và quản lý thay đổi trong kinh doanh.
Quản lý rủi ro & quy định
Biến rủi ro thành cơ hội

Để có sức bền chống rủi ro, các công ty phải xem lại các phương pháp quản lý rủi ro truyền thống và tập trung vào việc nắm bắt cơ hội và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hãy học cách xây dựng văn hóa với nhận thức tốt về rủi ro và khiến việc quản lý rủi ro và tuân thủ thành một phần trong công việc hàng ngày của quý công ty.


Các dịch vụ của PwC

Thông tin thêm...

Liên hệ

Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0125