Dịch vụ tư vấn quản lý và tài chính - PwC Việt Nam

View this page in: English
Dịch vụ Tư vấn
  • Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ.
  • Chúng tôi có đội ngũ các chuyên gia với kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực và ngành nghề mà khách hàng yêu cầu tại mỗi thị trường mà chúng tôi hoạt động.
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện với đội ngũ các chuyên gia có kỹ năng sâu rộng cho dù khách hàng hoạt động ở bất kỳ nơi nào.
  • Với mạng lưới quan hệ và hệ thống khách hàng, chúng tôi có thể tạo cầu nối với các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao ở khắp Châu Á và các khu vực khác trên thế giới.
Tăng trưởng & cải tiến
Thúc đẩy tăng lợi nhuận thông qua cải tiến
Tổ chức & hoạt động
Xây dựng và điều hành doanh nghiệp hiệu quả
Quản lý chi phí
Kiểm soát chi phí mà không hi sinh thành công trong dài hạn
Quản lý nhân tài
Cân nhắc lại về nhân tài nòng cốt
Quản lý rủi ro & quy định
Biến rủi ro thành cơ hội
Grow & innovate
Driving profitable growth through innovation
Companies, and indeed industries, are reassessing their potential for growth and innovation in an increasingly competitive landscape. Understand the role innovation plays in your company's growth strategy, and find out how to structure and allocate limited resources to deliver profitable market results.
Organise & operate
Building and running effective organisations
Be Agile. Learn how to achieve operational excellence through sustainable improvements and more efficient processes that lower costs, increase cash flows and enhance customer satisfaction.
Manage cost
Taking control of costs without sacrificing long-term success
Implementing cost-cutting measures that maximise efficiency without compromising growth potential and long-term sustainability is a tricky proposition. Learn how to drive profits through the targeted reduction of costs without damaging the long-term health of your business.
Manage talent
Rethinking pivotal talent
Getting the best from people at every level when there is constant change is the key to sustainable competitive advantage. Learn how to make change stick by engaging your people and enabling them to embrace, drive and manage business change.
Manage risk & regulation
Transforming risk into opportunity
To achieve risk resiliency, companies must revisit traditional approaches to risk management and focus on aligning opportunity and performance. Learn how to cultivate a risk-aware culture and make risk management and compliance a part of your day-to-day business.